Avgift på CD-R plater utsatt

Foreløpig ser det ut til at markedet for CD-R-plater får være i fred for avgifter.

Optical Storage, en av de største leverandørene av optiske lagringsprodukter, viser til en kilde i Kulturdepartementet, som sier at departementet har bestemt seg for å utsette innføring av avgift på CD-R plater.

Særavgiften var ventet fra 1.1. 2002, men vil nå tre i kraft tidligst 1.1.2003 - hvis den kommer. Utsettelsen skal skyldes EØS-bestemmelser.

Arve Isaksen, daglig leder i Optical Storage, uttaler i en pressemelding at databransjen oppfatter det som ytterst beklagelig at databransjen skal innkreve og betale et kopieringsvederlag til utøvende kunstnere. Dette kan musikkbransjen selv med største letthet kreve inn gjennom salg av egne produkter, f.eks. som en avgift lagt inn [i prisen] på musikk-CDer.

- Dette gir databransjen i Europa ytterligere et år på å kjempe mot en særavgift som ikke kan betraktes som noe annet enn et overgrep mot bransjen. Vi ser det som en delvis seier at norske myndigheter ikke på egen hånd innfører denne avgiften”, sier Arve Isaksen.

Siste ord er ikke sagt

Dette er selvsagt hyggelig både for alle hjemmebrennerne og for databransjen. Avgifter er uansett ikke populært for de som blir avkrevet disse.

Likevel er det et problem som ikke er ferdig definert og langt fra løst. På en eller måte må de som produserer innhold kompenseres, selv om etablerte distribusjonsformer blir en barriere i stedet for en effektiv formidler.

Det er heller ikke tvil om at CD-produksjonen har flyttet en del av tyngden fra fabrikkene inn i de tusen hjem. Så paranoide er vi nordmenn ikke blitt at vi bruker 30 millioner CDer i året på å ta sikkerhetskopier av egenproduserte data.

Derfor vil vi fortsatt se nye utspill fra data- og musikkindustrien, fra opphavsrettsorganisasjoner, fra det offentlige og fra menigmann.

For vår egen del har vi sluttet både å spille inn egne og andres plater, og gått tilbake til utgangspunktet – levende musikk spilt i sann tid for levende mennesker.

Det er noe der, både for utøvere og tilhørere ...