Arbeidsflaten

Clue er ingen estetisk nytelse, men kompenserer med stor oversiktlighet.