Arbeidsflaten

Du har god oversikt i PageMill. Programmet bruker i noen grad frittstående vinduer, slik som Inspector til høyre.