Alternativer

Du kan velge hvilket filformat og hvilken kompresjonsgrad (bit-rate) du vil bruke. At du får oppgitt hvor mange CD'er det er plass til er en artig detalj. Den vil jo aldri være nøyaktig, men et sted i rimelig nærhet er jo også greit å få vite.

I den komplette versjonen vil det bli flere alternativer på denne menyen. Det må vi derimot både vente på og betale for.