Alt går raskere med jul på...

Klippet under er hentet fra Troms Folkeblads julaften-utgave, og er kanskje ikke noe å le av?