Alltid oppdaterte bokmerker

Slik følger bokmerkene deg, uansett nettleser og datamaskin.

Da de første nettleserne kom foregikk det aller meste av aktiviteten på datamaskinen offline og lokalt. Nettet var mer en oppslagstavle der man kunne lese informasjon, og interaktive tjenester var det kun de færreste som så verken muligheter for eller potensiale i.

Derfor var det ikke så merkelig at snarveier til nettsider man brukte ofte, ble lagret lokalt. Det som kanskje er mer snodig, er at denne praksisen har levd i beste velgående helt fram til i dag, selv om mange av oss disponerer flere datamaskiner, og bruker gjerne flere nettlesere på én og samme PC.

Google Chrome 4.0 har støtte for bokmerkesynkronisering på tvers av maskiner. Legger du til et bokmerke på én av maskinene dine, dukker det opp på de andre automatisk. Løsningen fungerer imidlertid kun for denne nettleseren, og krever at du oppretter en Google-konto før du kan ta systemet i bruk.

Universalløsningen

Alltid oppdaterte bokmerker


Det finnes imidlertid en løsning som fungerer uavhengig av hvilke(n) nettleser du bruker, nemlig Xmarks. Dette er en slags plugin som kan installeres til Firefox, Internet Explorer, Safari og Chrome. Xmarks sørger for synkronisering av bokmerkene på tvers uten at du behøver å tenke på noe som helst.

I praksis lagres bokmerkene på Xmarks' servere, og her kan du også lagre eventuelle passord du ber nettleseren om å huske, slik at disse også synkroniseres. Selv om Xmarks inc. er en seriøs aktør i dette markedet, er passordlagring generelt noe vi ikke vil anbefale, da det innebærer en viss stor risiko for at sensitive data på ett eller annet tidspunkt kan havne på avveie.

For å benytte Xmarks må du først registrere deg som bruker, men dette er gratis. Du finner mer informasjon og kan laste ned Xmarks fra xmarks.com.