Advarsel om oppgradering av PC

Fra en dataforhandler har vi mottatt en advarsel om oppgradering av PCer. Dette gjelder spesielt PCer som har integrerte funksjoner for skjerm og lyd på hovedkortet, og som leveres med en spesiell versjon av Windows.

IBM Aptiva og oppgradering av skjermkort

Jeg vil poengtere at oppgradering av skjermkort vil kunne medføre en hel del problemer som dere ikke har nevnt i det hele tatt. Som for eksempel at "rescue-CD" ikke kan brukes igjen senere. Det vil føre til Windows-krasj og kompatibilitetsproblemer.

Rescue-CD er det eneste mediet med operativsystem som følger med disse maskinene. I tillegg starter gjenopprettingsrutinen automatisk når du setter i CDen. De fleste brukerne vil da bare trykke OK, OK og OK, og så er de på full tur inn i en skikkelig floke... Alt blir fjernet fra harddisken og så blir Windows slik den var ved levering, med de opprinnelige driverne til den gamle maskinvaren installert. Sier ikke mer om det.

Et annet problem med slike maskiner er at de nesten helt av seg selv mister informasjon om ny hardware som er lagt til etter levering, som igjen skyldes produktets til dels manglende "IBM-kompabilitet".

Vi fraråder derfor de fleste som har "ferdig-maskiner" med integrerte skjermkort og lydkort å oppgradere disse modulene.

Et alternativ er å få tak i et eget 3D aksellerator-kort, feks Voodoo II. Det vil i de fleste tilfeller virke, selv om ytelsen ikke kommer helt opp mot dagens standard.

- Butikkselgerne

Artikkelen fortsetter under annonsen

Datadoktoren svarer:

Det er riktig at en total gjenoppretting vil føre til problemer på en PC som har endret konfigurasjon. En butikkselger bør derfor absolutt informere sine kunder om dette. Enten når han selger en PC av denne typen, eller ved salg av tilleggskort for oppgradering.

I prinsippet er det ingen forskjell på å installere nye komponenter i en oppegående PC av denne typen, og å få den i gang igjen etter gjenoppretting. Forøvrig er gjenoppretting en siste utvei etter fatale problemer, hvor alle brukerdata også går tapt.

Dette fremgår for øvrig tydelig på de Apitva-PCene vi har hatt til test.

En måte å løse dette på, er å starte Windows i Sikkerhetsmodus umiddelbart etter installasjon av skjermkort eller gjenoppretting. Da starter PCen skjermkortet i standard VGA-modus, som støttes av alle skjermkort.

Ved omstart installeres driverne på vanlig måte.

Det samme gjelder også lydkort. Først fjernes driveren til den gamle lydbrikken i Windows, og settes etter omstart til "disabled" i BIOS. Så slår du av PCen.

Det nye lydkortet installeres så på vanlig måte, og driverne installeres når PCen slås på igjen.

Ferske brukere?

Det å oppgradere komponenter i en hjemmePC, stiller i klasse med annen hobbyvirksomhet, som modellbygging og snekring. Det er ingen selvfølge at man får til alt på første forsøk. Man kan også ødelegge deler og verktøy, eller slå seg på tommelen.

Skal man derfor advare mot å drive med dette? Ikke nødvendigvis. En butikkselger bør i utgangspunktet ta seg tid til å gi kunden nødvendig og riktig informasjon. I mange situasjoner, bør han også la kunden få relevante alternativer til å oppgradere på egenhånd. Dette kan være å tilby å gjøre oppgraderingen mot betaling, eller å selge en oppdatering av Windows sammen med den nye maskinvaren.

Da vet kunden hva som finnes av muligheter på godt og ondt, og det er opp til ham å ta det endelige valget.

Flere spørsmål og svar