ADSL - med eller uten splitter?

Må man ha splitter når man skal ha ADSL? Også når man skal ha IP-telefon? Her er det mange som er forvirret.

Datadoktoren fikk mange innlegg etter at spørsmålet om plassering av ADSL-splitteren ble besvart. Også blant de som jobber med installasjon var det forskjellige forklaringer og meninger. Her kommer en oppklaring av situasjonen.

Flere signaler i samme kabel

Noen synes det er rart at det er mulig å sende flere helt forskjellige signaler over de samme ledningene. Det er ikke så merkelig, i prinsippet ikke mer merkelig enn at man sender hele lydbildet i en høyttalerledning til den ene lydkanalen. Alle frekvenser kommer frem, fra den dypeste bass til den lyseste diskant. Fordelingen av fellessignalet blir tatt hånd om av delefilteret i høyttaleren og fordelt på de forskjellige høyttalerelementene. Vi snakker om bass og diskant, i noen tilfeller også mellomtone, og i spesielle tilfeller enda flere områder med hvert sitt element.

Telefoni og ADSL fungerer i prinsippet ikke så helt ulikt. Telefonsignalet er i dette tilfellet "bassen" siden det ligger lavere i frekvens enn ADSL-signalene.

Over telefonsignalene ligger de frekvensene som håndterer dataene ut på Internett fra din bolig, og over dette ligger området som tar seg av data som kommer inn fra Internett.Splitt og hersk

Delefilteret i høyttaleren fordeler signaler i de forskjellige toneområdene til de forskjellige høyttalerne. Har du telefon og ADSL på samme linje er det splitteren som tar seg av delingen.

Da sendes nedre del av spekteret til telefonkontakten på splitteren, etter at det har blitt filtrert ved hjelp av passive komponenter som spoler og kondensatorer, mens ADSL-modemet får nesten hele signalet viderekoblet.


Åpner du en splitter, så ser du at signalet fra linjeinngangen ikke går direkte videre til ADSL-kontakten. Det passerer to kondensatorer som filtrerer bort likestrøm, mens de høye frekvensene passerer.


Måler du forbindelsen mellom linje inn og telefon ut ved hjelp av likestrøm - så er det forbindelse mellom begge trådene på linje inn og telefon ut.

Måler du linje inn til ADSL ut med likestrøm så er det ingen forbindelse.

Vanlige telefoner får likstrøm fra sentralen som ringesignal, men et ADSL-modem trenger ikke likestrøm, derfor er det koblet slik, grovt sett.

Telefonapparater er ikke laget for å håndtere høyfrekvente signaler, og ville påvirke signalet i ADSL-området hvis det ikke var tilkoblet etter filteret.

ADSL og IP-telefon - med eller uten splitter?


Har du IP-telefon, så kobles ikke telefonapparatet til de gamle telefonkontaktene i det hele tatt. Telefonene kobles direkte til adapteret du får fra leverandøren av IP-telefoni.

Derfor trenger du ikke noen splitter hvis du bare bruker IP-telefon

Inngangene i et ADSL-modem har sin egen tilpasning til og beskyttelseskretser mot de delene av signalet som det ikke skal bruke. Derfor er heller ikke splitteren nødvendig som beskyttelse, du kan koble ADSL-modemet rett i telefonkontakten.

Splitteren brukt som filter

Det finnes også egne filtere som er beregnet på tilkobling mellom linjen og telefonapparater. Splittere kan også brukes slik.

Du kan derfor koble til ADSL-modemet uten splitter på et sted som passer med din bruk og plassering av PC.

Telefonen kan kobles til splitteren et annet sted i huset, og splitteren kobles til en telefonkontakt.

Det som er viktige er at du aldri kobler en telefon direkte til linjen når du har ADSL. Det må alltid være et filter i mellom, ellers blir det som regel forstyrrelser som går ut over ytelsen og stabiliteten på ADSL.

Bruk av eksisterende ledningsopplegg til distribusjon av telefon

Det er ingen ting i veien for at du kan bruke de gamle ledningene og kontaktene i huset/leiligheten for å koble på flere telefoner, svarer, alarmer osv. til IP-telefon-adapteret. En annen sak er hvor mange apparater som adapteret kan drive, det varierer. tre apparater er som regel trygt (selv har vi 5 hengende på Telenors adapter).

Dette kan være svært enkelt eller komplisert, avhengig av opplegget. Poenget er uansett at du må koble distribusjonsnettet ditt FRA linjen etter ADSL-kontakten. Så kan du koble deg til igjen med uttaket på adapteret til IP-telefon.