Adobe Premiere 6.0 lansert

Endelig slipper Adobe den nye versjonen av Premiere, som nå har blitt kraftig forbedret spesielt med vekt på DV og Web-publisering.

Adobe Premiere 6.0 lansert
Adobe Premiere 6.0 lansert

Premiere har lenge vært en slags standard for videoredigering. Vi har nylig begynt å bruke programmet og har savnet flere viktige egenskaper. Disse er langt på vei tatt hånd om i den nye versjonen som nå lanseres.

De viktigste nyhetene er:

  • Støtte for et stort antall DV-enheter
  • Forbedret lydhåndtering med mix av opptil 99 lydspor
  • Forbedret brukermiljø, både i håndtering av storyboard og timeline
  • Kraftig oppgradert støtte for formater og egenskaper beregnet på publisering på Web.
I tillegg er det en rekke nye mindre endringer som gjør arbeidsflyten bedre og mer effektiv.

Priser og levering

Den nye versjonen vil være klar i løpet av første kvartal 2001, og kjører under alle versjoner av Windows fra 98 og Me til NT og 2000. Mac-versjonen støtter MacOS fra 9.0.4.

Fullversjonen av Adobe Premiere 6.0 vil koste 6.100 kroner, oppgradering fra tidligere versjoner vil koste 1.600. Fra Adobe Premiere LE vil en oppgradering til fullversjonen koste 2.100 kroner.

Alle prisene er foreløpige og er eks mva.

Vi kommer tilbake til en test av Premiere 6.0 etter nyttår.