Ableton Live – revolusjonerende musikkprogram?

Det dukker opp stadig flere musikkprogrammer med nye innfallsvinkler og grensesnitt. Vi har sett på Ableton Live, som er beregnet på å jobbe med samples og lydopptak i sanntid.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Sammenhengen mellom verktøy og oppgave er på ingen måte statisk. Nye teknikker gir nye løsnninger og nye muligheter, det ser vi ikke minst i forbindelse med kreative sysler, i dette tilfellet musikk.

Fra studio til scene

Lydinnspilling og lydredigering er hverdagslige sysler for PC og Mac-brukere, og har vært det i årevis. I dag er det fullt mulig å ha et komplett lydstudio, inkludert instrumenter og effekter, i en kraftig PC.

Nå har mye av den samme teknikken fått et annet grensesnitt, og blitt tilpasset live-bruk, i programmet Live fra det tyske firmaet Ableton.

I den første utgaven av programmet som vi har begynt å teste, dreier det seg om å mikse lydfiler på en fleksibel og effektiv måte. De grunnleggende teknikkene dreier seg om lett tilgang til lydfiler, enkle grep for å plassere de utvalgte filene i programmet, effektive kontrollmuligheter og god oversikt. Her har programmet definitivt lykkes.

Utgangspunktet er at man jobber med lydfiler, ”clips” som de kalles i programmet, som enten loopes (gjentas over en kort eller lengre periode) eller trigges, som lydeffekter eller spesielle musikalske fraser.

Brukeren blir altså en slags Clip-Jockey eller en CJ...

Forutsetninger

Det beste resultatet oppnås når du har lydfiler som allerede er redigert til denne type bruk. Det vil si at loops bør være ferdig redigert slik at de er akkurat så lange som de skal være, og er rensket for unødvendig lyddata før og etter materialet som skal loopes.

Det samme gjelder alle andre elementer du vil bruke, du må derfor jobbe en del med materialet i forkant.

Når det er gjort, kan du overlate den ”umulige” jobben til Live, nemlig å få loops til å passe sammen i tempo. Dette gjøres helt automatisk, på samme måte som i programmet Acid som vi har skrevet om tidligere.

Tilpassing av tonearten er derimot ikke automatisk, den må du selv justere med pitch-kontrollen i Live, som selvsagt er interaktiv og lett å bruke.

I bruk

Programmet var lett å installere, du har 10 dager på å registrere deg som bruker, etter dette må du skrive inn serienummeret, kjøre registreringrutinen og får så en ny kode tilbake som er tilpasset deg og ditt program, på den aktuelle datamaskinen.

Det var svært enkelt å komme i gang, har man brukt en mikser og en filbehandler før er mye gjort.
Du kan legge inn loops og ”male” de utover sporene i arrangementsdelen, på samme måte som i Acid.

image: Ableton Live – revolusjonerende musikkprogram?

I tillegg kan du legge inn mange forskjellige lydfiler i de andre sporene i Session-delen, som så kan trigges ved museklikk, fra tastaturet, eller knyttes til tangenter på et MIDI-keyboard.

image: Ableton Live – revolusjonerende musikkprogram?Du kan også legge inn forskjellige VST-effekter, til og med under avspilling, uten avbrudd i lyden.

Ved den anerkjente kombinasjonen av prøving, feiling og å lese i bruksanvisningen – en ordentlig bok med spiralinnbinding – klarer man å lære seg det mest grunnleggende av programmet i løpet av kort tid.

Ikke perfekt

Live finner ikke ut av tempo, lengden og rytmen i en loop ved å analysere transientene i lydfilen, slik som Recycle! Det plasseres markører i oversikten over lydkurven, men disse er plassert helt matematisk og har ofte ingen ting med lyden å gjøre.

image: Ableton Live – revolusjonerende musikkprogram?

For å kontrollere timingen i lydfiler, kan du flytte på såkalte Warp Markers. Disse bruker Live til å justere strekking/krymping av lydfilene forhold til endring og matching av tempo.

Her oppstår problemet. Hvis du har to loops lydfiler med forskjellig groove, (=rytmisk stilart) vil Live bare tilpasse hele lengden til hverandre. Dermed er det likevel ingen garanti for at det passer sammen rytmisk, de bare treffer eneren samtidig, hvis loopene er like lange. De andre slagene blir ikke synkronisert.

Hvis du endrer Warp Markers for hvert eneste slag, i alle de aktuelle filene, så kan du fjerne grooven i alle filene, og ender opp i en groove-løs verden av hel-kvantisert maskinrytme. Det er ok for visse typer musikk, men setter store stilmessige begrensninger.

I neste omgang

Vi vil fortsette å teste Live videre, og venter på versjon 2 av programmet Reason, som kan kobles sammen med Live slik at du får både MIDI-spillbare virtuelle instrumeter sammen med Live sine kraftige match/miksemuligheter.

Ventetiden dreier seg om noen få uker, i mellomtiden kan brukere av andre programmer som håndterer VST-instrumenter sjekke ut programmet DelayLama.

Har du ikke noe vertsprogram for VSTi-instrumenter og plug-ins, kan du laste ned en Public Betaversjon av Bidule, som er et annet spennende program for lyd- og musikkmekkere.

Prisen på Ableton Live er 3 995 kroner inkl mva for både Mac OS og Windows. Norsk importør er CMS Audio, og du får kjøpt programmet hos ledende musikkhandlere.