Abbonement på TV-kanaler

Spørsmål til Bredbåndsfabrikken:
Når kommer innholdet, og hva vil det koste? Dere skriver blant annet at en kan velge blant all verdens TV-kanaler. Må man abonnere på hver enkelt kanal, eller vil det bli pakkeløsninger slik det er på parabol i dag?

Man kan ikke koble bredbåndslinjen direkte inn på et vanlig TV. Er PC'en tenkt som bindeleddet til TV, eller kommer det egne bokser? Forutsatt at PC'en er tenkt som bindeledd, bør man da ha en egen PC som utfører TV-overføringen til far, når mor samtidig surfer på nettet?

- Hva er prisene på telefoni til mobiltelefon, utlandet etc.?

Vennlig hilsen
Lars Jakobsen

Svar:
Når det gjelder tjenester som TV-tilbudet kan vi ikke svare eksakt pr i dag om det blir kanalpakker eller pris pr kanal.

Til TV vil løsningen antakelig bli at det kommer en SetTopBox som bindeledd for å overføre digitalTV til dagens apparater. Hvis PC er bindeleddet skal man kunne surfe på nettet samtidig, men igjen vanskelig å være eksakt frem til TV-produktet foreligger.

Når det gjelder priser til mobil, utlandet osv. kan du få disse ved å henvende deg til kundeservice på telefon 09010.

Med vennlig hilsen
Bjørn Ivar Høiendahl