Å telle antall treff

Det er en direkte sammenheng mellom antall treff og mat i påsan. Det vet alle som jobber i nettmagasiner.