8. Motlys

Motlys kan være flott! Utfordringen for mange kameraer er at motlysbilder ofte kan bli mørke. Bruk eventuell kompensasjonsinnstilling (+1 eller +2) som svært mange kameraer har. Som regel bør du unngå at solen lyser direkte på frontlinsen, bruk eventuelt den ledige hånden til å skygge med.