1-2-3 ferdig demontert

Det tar ikke mange sekunder for å løsne og trekke ut DVD-spiller, diskettstasjon og batteri. Og for å demontere harddisken må du bare løsne én skrue. Her ser du (med klokka, fra øvre venstre hjørne): DVD-spiller, harddisk, deksel og skrue, diskettstasjon og til slutt batteri.