Få sekunder etter at bildet til venstre ble tatt, <a href="/825969/peisen-veltet-over-sara">veltet biopeisen over Sara.</a> Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har bedt leverandører av biopeiser om å fremlegge dokumentasjon for produktenes egenskaper, og sikkerhet ved bruk. De leverandørene eller produsentene som ikke leverer produktdokumentasjon innen fristen, risikerer omsetningsstans og tvangsmulkt. Foto: Lisbeth Poulsen/privat
Få sekunder etter at bildet til venstre ble tatt, veltet biopeisen over Sara. Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har bedt leverandører av biopeiser om å fremlegge dokumentasjon for produktenes egenskaper, og sikkerhet ved bruk. De leverandørene eller produsentene som ikke leverer produktdokumentasjon innen fristen, risikerer omsetningsstans og tvangsmulkt. Foto: Lisbeth Poulsen/privatVis mer

Vurderer salgstans

- Bioetanolpeiser kan utgjøre fare for liv og helse.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Statens bygningstekniske etat (BE) frykter ulykker med biopeiser i den kommende høytiden.

- Bioetanolpeiser kan utgjøre fare for liv og helse, skriver de i en felles pressemelding.

Nå advarer de forbrukere om at bioetanolpeiser kan utgjøre fare for liv og helse, og oppfordrer alle som vurderer å kjøpe et slikt produkt, til å grundig sjekke om den nødvendige dokumentasjonen foreligger.

Farlige produkter

At bioetanolpeiser kan være farlige, har vi sett mange eksempler på: Det har vært flere tilfeller av at biopeiser har eksplodert, og i høst kunne du også lese om Sara som tok fyr og ble alvorlig brannskadd da den veggmonterte biopeisen løsnet og falt over henne.

Det har også vært rapportert om branner forårsaket av biopeiser, som følge av overoppheting av byggematerialene ved og bak veggmonterte biopeiser.


- Uansett, vil en bioetanolpeis på en vegg og spesielt små dekorpeiser som står og brenner på et bord utgjøre en fare, spesielt der små barn eller husdyr kan komme borti eller velte disse, sa senioringeniør i avdeling for produkter og forbrukertjenester i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Steinar Tegneby, til DinSide i oktober.

De mange ulykkene og bekymringen over potensielle farer forbundet med denne typen produkter, førte til at DSB initierte testing av biopeiser. Norges brannlaboratorium hos SINTEF har testet biopeiser og ulike typer bioetanol-brensel som selges på det norske markedet. Resultatene av disse testene er imidlertid ennå ikke klare.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Disse peisene er farlige

Risikerer omsetningsstans

Etter flere hendelser, både i Norge og andre land, har myndighetene iverksatt tilsyn med bioetanolpeiser. Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som har ansvaret for markedstilsyn av de frittstående biopeisene, og Statens bygningstekniske etat (BE) som har tilsynet av de fastmonterte modellene.

BE og DSB har bedt leverandører av biopeiser om å fremlegge dokumentasjon for produktenes egenskaper, og sikkerhet ved bruk. Så langt er det kun to av de forespurte leverandørene som har framlagt denne dokumentasjonen - og fristen er 4. desember.

De leverandørene eller produsentene som ikke leverer produktdokumentasjon innen fristen, risikerer omsetningsstans og tvangsmulkt.

Det vil imidertid ta noe tid før vi ser en effekt av tiltakene hos forhandlerne.

- Det vil vanligvis ta cirka 3 uker fra vi har gitt varsel om at omsetningsstans vurderes til vi gir pålegg om dette og vedtak om tvangsmulkt, sier senioringeniør i Statens byggtekniske etat, Vidar Stenstad, til DinSide.

- Undersøk om dokumentasjon foreligger

- Siden omsetningen av denne type produkter i Norge synes å være relativt stor, og prosessen med det igangsatte markedstilsynet vil ta tid, anmoder DSB og BE om at selgere og kjøpere av bioetantolpeiser undersøker om nødvendig dokumentasjon foreligger for slike produkter, skriver DSB og BE i en pressemelding.

Dokumentasjonen må minst inneholde informasjon om:

 • Hvilket underlag og/eller bakenforliggende materiale peisen er beregnet for
 • Hvilken avstand det må være til brennbart materiale
 • Hvordan peisen skal monteres
 • Hvilken ventilasjon rommet der peisen skal stå må ha, evt. hvor stort rommet må være
 • Hvilken type brennstoff som kan benyttes og hvordan dette skal påfylles
 • Hvordan opptenning skal skje
 • Hvordan peisen skal slukkes
 • Hvordan peisen skal rengjøres og vedlikeholdes
 • - Det er altfor mange som ikke kjenner til kravene for bioetanolpeiser og noen sier til og med at det ikke er krav til disse. Vi ønsker å informere forbrukerne siden vi allerede har informert de fleste importørene. Nettsalg og småimportører er vanskelig å nå, så det vil alltid være nye aktører som ikke kjenner til kravene til bioetanolpeiser. Derfor vil vi også forsøke å nå fram til de som har tenkt å kjøpe bioetanolpeis til jul, sier senioringeniør i DSB, Steinar Tegneby, til DinSide.

  - Ser dere noen farer i forhold til biopeiser og den forestående høytiden?

  - Det sier seg vel selv på bakgrunn av de hendelser som er rapportert og den mangel på dokumentasjon vi hittil har registrert. Dette er jo også bakgrunnen for at vi nå går ut med informasjon, sier senioringeniør i BE, Vidar Stenstad.