Visning uten lykt og lupe

Skal du kjøpe bolig, har du plikt til å undersøke den. Men selgers plikt til å informere deg er større.

Du har sikkert hørt at du har undersøkelsesplikt når du kjøper bolig. Betyr det at det er nok å sveipe over boligen med blikket, eller må du ta med deg takstmann på visning?

Hull i parketten

I avhendingsloven heter det at kjøper har undersøkelsesplikt ved overtakelse, men ikke før overtakelsen. Det vil si at du i teorien ikke trenger gå på visning før du kjøper en bolig, men kan kreve å få undersøke den før eller ved overtakelsen.

Føler du undersøkelses-ansvaret tynge dine skuldre, kan du trøste deg med at selger har et større ansvar enn deg.

- Selgers opplysningsplikt går alltid foran kjøpers undersøkelesesplikt. Selger kan altså ikke la være å fortelle om noe som er i orden, og siden skylde på at kjøper lot være å se på boligen før overtakelsen, sier Trygve Swartling som er formann i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Hvis for eksempel selger legger et teppe over hullene i gulvet, må kjøper ifølge Swartling ikke lette på teppet for å sjekke gulvet. Dette er en type mangel selger vet eller burde vite om, og dermed har opplysningsplikt om.

På visning

Spørsmålet blir da om selgers opplysningsplikt fritar kjøper fra alt som heter ansvar? Neppe. Dersom boligen har tydelige feil og mangler når du ser på den, og du likevel velger å kjøpe boligen, kan du ikke senere kreve erstatning for de samme feilene. Hvis manglene ligger fremme i dagen, som for eksempel hull i parketten uten teppe over, trenger ikke selger å påpeke at hullene er der. Selger har oppfylt sin opplysningsplikt ved å la feilene vise tydelig for kjøper.

Her kan du lese om de viktigste spørsmålene som du bør huske å stille på visningen. Sjekk også DinSides sjekkliste for boligkjøperen.

Siste sjanse

Dersom du hopper over visningen, kan du altså gå gjennom boligen ved overtakelsen for å undersøke om her er feil og mangler.

Dersom du oppdager forhold som ikke er slik de skal være, bør du påpeke dette overfor megler og selger. Dette kan for eksempel være knuste vinduer eller vannskader på kjøkkengulvet.

Paradokset med kjøpers undersøkelsesplikt er at jo mer du undersøker, jo mindre rett har du til å klage.

- Det er faktisk også slik at jo mer kjøper undersøker, ved å ta med takstmann eller sakkyndig, jo mindre kan han reklamere i ettertid. Dette høres rart ut, men er naturlig. Kjøpers mann kan jo være svært sakkyndig, og domstolene kan fort komme til at selgers ansvar minker jo mer profesjonell undersøkelse kjøpers mann foretar, sier Trygve Swartling.

Har du godtatt boligen og overtatt nøkkelen, er ansvaret overført på deg for synlige feil og mangler, og for mangler det er opplyst om før kjøpet.

Du kan klage

Du kan likevel klage senere dersom du kommer over skjulte problemer som feil ved det elektriske anlegget, eller råteskader på badet. Da kan du sperre en del av kjøpesummen dersom feilen oppdages før hele beløpet er overført til selgeren. Det er også mulig å kreve prisavslag eller erstatning.

Er du ute på boligmarkedet nå? Finn det billigste boliglånet ved hjelp av DinSides boliglånskalkulator.