Vinnerstrøkene i Tromsø:

- Vi vil nok ikke oppleve den helt store stigningen på boligmarkedet i Tromsø i tiden fremover, sier Nils Terje Mikkelsen som er megler i byen.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

- Jeg er usikker på om det vil være noen sterk vekst i boligprisene i Tromsø i tiden fremover, sier Mikkelsen, som er statsautorisert eiendomsmegler hos Aktør eiendomsmegling.

Mikkelsen mener Tromsø allerede har hatt så stor vekst at det ikke vil skje de helt store endringene i tiden fremover. De siste årene har det ifølge Mikkelsen vært størst prisstigning på Havna, Kvaløysletta og i distriktet rundt Tromsø.

Roligere marked

- Prisen i Tromsø-området er nå såpass høye at jeg ikke tror det vil skje noen dramatiske hopp i tiden fremover. Derfor er det vanskelig å peke ut noen spesielle vekstområder, sier Mikkelsen.

Han tror derimot at markedet vil roe seg noe i tiden fremover, og at kjøpere vil bli mer selektive i forhold til standard når de skal kjøpe.

Likevel fremhever Mikkelsen ett område som han tror vil bli svært populært. Det planlegges bygd boliger i strandkanten i sentrum på Sør-Troms-øya. Mikkelsen tror det vil bli rift om disse boligene.