Forbud mot gamle vedovner i flere kommuner?

Vil vurdere vedovnforbud i Oslo

– Hvorvidt det er mest hensiktsmessig med et forbud mot vedfyring eller bruk av belønningsordninger, vil bli vurdert, sier Lan Marie Berg (MDG) om hvordan Oslo ser på et vedovnsforbud som i Bergen.

FØLGER MED PÅ BERGEN-FORBUDET: Miljøbyråd Lan Marie Berg sier til Dinside at de følger spent med på arbeidet med forbud mot gamle vedovner i Bergen og henviser til en revidert handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo som ennå ikke er behandlet politisk. Foto: Shutterstock/NTB scanpix
FØLGER MED PÅ BERGEN-FORBUDET: Miljøbyråd Lan Marie Berg sier til Dinside at de følger spent med på arbeidet med forbud mot gamle vedovner i Bergen og henviser til en revidert handlingsplan for bedre luftkvalitet i Oslo som ennå ikke er behandlet politisk. Foto: Shutterstock/NTB scanpix Vis mer
Publisert

I 2021 blir det forbudt å fyre i gamle ildsteder i Bergen.

Forbudet omfatter åpne peiser og ikke-rentbrennende ildsteder fra før 1998. Unntaket er antikvariske ovner fra før 1940.

Bergen er den første og foreløpig eneste norske kommunen som innfører et slikt forbud.

Bransjeforeningen Norsk Varme har i flere år jobbet for forbud mot eldre, ikke-rentbrennende ildsteder. De tror det vil komme liknende forbud i flere norske kommuner.

Bakgrunnen for at Bergen nå innfører forbud mot gamle ildsteder er todelt: Det handler både om brannsikkerhet og om forurensning.

– Opp til den enkelte kommune

Ifølge tall fra SINTEF, Norsk institutt for luftforskning (NILU) og Statistisk sentralbyrå (SSB) er vedfyring en mye større kilde til svevestøv på landsbasis, enn utslipp fra veitrafikk.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
Klima- og miljøminister Vidar Helgesen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Vis mer

Men mens bransjeorganisasjonen Norsk Varme ønsker et nasjonalt forbud og en landsdekkende panteordning for gamle vedovner, legger Klima- og miljødepartementet ansvaret for dette til de enkelte kommunene.

– Vi vurderer det ikke som hensiktsmessig å innføre nasjonalt forbud eller liknende mot ikke-rentbrennende ovner, uttaler Klima- og miljøminister Vidar Helgesen til Dinside.

Han forklarer dette med at kildene til luftforurensing kan variere på ulike steder.

– Flere norske byer har fortsatt utfordringer knyttet til forurenset luft, særlig vinterstid. Jeg har derfor forståelse for at Bergen som første kommune har besluttet å innføre et forbud mot ikke-rentbrennende ovner fra 2021. Problemet med forurenset luft i byer og tettsteder er imidlertid sammensatt. Både kilder og effekter kan variere. Staten har et ansvar for å legge til rette for at kommunene har effektive virkemidler tilgjengelig, men det er opp til den enkelte kommune å bestemme hvilke som skal brukes ut fra lokale forhold, sier Helgesen.

Ifølge Helgesen er det heller ikke aktuelt med en nasjonal panteordning for å bytte ut gamle ovner.

– Vi vurderer ikke nasjonale pante- eller refusjonsordninger for gamle ovner som hensiktsmessig. Kommuner som finner det hensiktsmessig, kan imidlertid velge å iverksette denne typen tiltak, sier Helgesen og viser til eksempelvis Oslo kommune som har en ordning med tilskudd til innbyggere som ønsker å bytte ut sin gamle vedovn.

Kaldt vær og forurensing fører til at luft presses ned i skoddehavet over Oslo. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix
Kaldt vær og forurensing fører til at luft presses ned i skoddehavet over Oslo. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix Vis mer

– Kan ikke gå i detalj på nåværende tidspunkt

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, sier til Dinside at hun synes ovn-forbudet i Bergen er spennende og at de følger med på Bergens erfaringer:

– Jeg synes det er spennende at Bergen tar et slikt grep for å bedre luftkvaliteten i byen, og vi vil følge nøye med på Bergens erfaringer i tiden som kommer, uttaler Berg.

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Vis mer

– Bedre luft er også et viktig og prioritert arbeid i Oslo, selv om vårt største problem til forskjell fra Bergen er NO2-forurensning fra trafikk. Vi er i ferd med å utarbeide en revidert handlingsplan for bedre luftkvalitet. I denne planen beskrives dagens tiltak og forslag til nye tiltak som må gjennomføres for at Oslo skal redusere luftforurensningen slik at grenseverdiene for lokal luftkvalitet overholdes i Oslo, i tråd med forurensningsforskriften. Saken er ikke behandlet politisk enda, og jeg kan derfor ikke gå mer i detalj på nåværende tidspunkt, sier byråden.

- Hva vil dere gjøre med utslipp fra vedovner, som står for halvparten av svevestøvutslippene?

– Støtten til utskifting av gamle vedfyrer fortsetter. Samtidig ser vi etter mulige grep for å gjøre innsatsen for redusert luftforurensing fra vedfyring i Oslo enda mer effektiv. Hvorvidt det er mest hensiktsmessig med et forbud mot vedfyring eller bruk av belønningsordninger, vil bli vurdert, sier Berg.

– Vil man få et slikt forbud også i Oslo, som i Bergen?

– Her er jeg nødt til å vise til kommende handlingsplan. Denne skal, som sagt, behandles politisk. Handlingsplanen vil vise til hvilke tiltak Oslo ønsker å gjennomføre framover, med sikte på å bedre luftkvaliteten for byens innbyggere, sier Berg til Dinside.

Ikke aktuelt i Trondheim

Tore Berg, avdelingsleder ved miljøenheten i Trondheim kommune, sier til Dinside at det ikke vil være aktuelt å innføre et forbud mot vedovner i Trondheim.

Han sier at kommunen de siste årene har overholdt kravene i forurensningsforskriften med god margin, både for svevestøv og nitrogendioksid (NO2).

– Det er ikke vurdert forbud mot å benytte ikke-rentbrennende ildsteder i Trondheim. Vurdering av målinger gjennom mange år på fire faste målestasjoner viser at fyring i områder med mange vedovner i liten grad er hovedkilde til svært mye luftforurensning og overskridelser av grenseverdiene i forurensningsforskriften. Vi har ingen belegg for å kunne si at ikke-rentbrennende ildsteder er den kilden som har nest mest betydning for konsentrasjonen av luftforurensning i Trondheim, sier Berg til Dinside.

Ifølge Berg har kommunen drevet målrettet arbeid for å redusere hovedkilder til luftforurensing, som har vært veitrafikk. De har en lokal forskrift om at det kun er lov å brenne rent trevirke i småovner – og de har en lokal forskrift om krav om feiing og service på varmeanlegg.

– Trondheim har også et godt utbygd fjernvarmenett – som er med på å redusere olje- og vedfyring radikalt, sier Berg.

– Det er ikke alle kommunene som har råd

Som Dinside har skrevet tidligere, ønsker bransjeorganisasjonen Norsk Varme et nasjonalt forbud samt en panteordning for å få folk til å bytte gamle ovner – men dette er ifølge klima- og miljøminister Helgesen «ikke hensiktsmessig.»

Steinar Vigdal, styreleder i Norsk Varme, sier til Dinside at det kommunene gjør lokalt er bra men at det absolutt er behov for en nasjonal støtteordninger, mye på grunn av store forskjeller i kommuneøkonomien rundt i landet.

– Det er flott hva kommunene gjør lokalt men det er begrensede midler til dette i de fleste kommuner. Om vi ser på Bergen så har de i flere år hatt en støtteordning som har vært i mindre antall og da har den vært fulltegnet på noen timer – og samtidig må beløpet være i en størrelsesorden som gjør at det trigger til utskifting, sier Vigdal.

Han påpeker at det ikke er alle kommuner som har økonomi til å finansiere støtteordninger selv om staten legger til rette for at kommunene kan bruke forskjellige virkemidler.

– Om man ser nå på Stavanger som gikk ut med informasjon om at de ville komme med støtteordning får 2 år siden så har de ikke hatt penger i budsjettet til dette og innførte piggdekkavgift høsten 2017 som de sier er øremerket dette og kommer først med ordningen i år, sier Vigdal.

Milliardbesparelser i helsekostnader

Norsk Energi og forskere fra SINTEF kom i mars 2017 med en rapport til Miljødirektoratet om klima- og helsegevinster ved reduserte utslipp fra vedfyring. Rapporten tar for seg seks ulike vedfyringstiltak og hvordan disse kan redusere utslippene av kortlevde klimadrivere fram mot 2050.

Konklusjonen er at tiltakene vil ha stor effekt, både klimamessig og ved en betydelig reduksjon av helseutgifter.

Farlig svevestøv

Ifølge Det europeiske miljøbyrået (EEA) dør nesten en halv million mennesker som følge av luftforurensing hvert år. I Norge er dette tallet rundt 1.900, og 1.700 av disse dødsfallene skyldes svevestøv.

Ifølge rapporten vil man kunne kutte helsekostnadene med over en milliard kroner innen 2025 ved bruk av virkemidler fra stat eller kommune for å få en raskere utskifting av gamle ildsteder.

Svevestøv er helseskadelig fordi det kan føre til luftveissykdommer som hjerte- og karsykdommer eller lungekreft. Det kan også forverre bronkitt, hoste- og astmaplager.

Det er flere tiltak som er vurdert i rapporten og tiltaket med best effekt er utskiftning av eldre ovner til rentbrennende ovner.

Du kan lese hele rapporten her.

– Forbud bør begrenses til steder der vedfyring gir et stort bidrag

Norsk institutt for luftforskning (NILU) sier til Dinside at reduksjonen i konsentrasjonen av svevestøv vil avhenge av konsentrasjonen i luften vi puster – altså nede på bakken – og at dette vil variere fra sted til sted.

– Størst effekt vil det ha på steder med høy befolkningstetthet og med en topografi og meteorologiske forhold som gjør at man ikke får spredd utslippene godt nok, uttaler Britt Ann K. Høiskar, forskningsdirektør ved NILU til Dinside.

Hun påpeker at det ikke kun er de største byene som har svevestøvproblemer men at man kan se dette også på mindre steder som Elverum og Gjøvik – som kan få mye svevestøv i perioder med kulde og når det samtidig fyres mye med ved.

NILU mener imidlertid ikke at et nasjonalt forbud er løsningen.

– Vi mener at et nasjonalt forbud mot gamle vedovner ikke er hensiktsmessig. Forbud bør eventuelt begrenses til steder hvor vedfyringsutslippene bidrar vesentlig til høy forurensning. Det kan for eksempel gjelde Bergen sentrum eller andre byer og tettsteder som har problemer med svevestøv og der utslipp fra vedfyring utgjør et vesentlig bidrag. Det bør derimot være et mål å få så mange som mulig over på oppvarmingsløsninger som har svært lave eller helst ingen utslipp, sier Høiskar.

– Bergen har satt av 50 millioner i støtteordninger for utskifting av gamle vedovner, noe som vil bidra til å forsere utfasingen av gamle vedovner. Tilsvarende ordninger burde flere kommuner ta i bruk og man kunne tenke seg å gi mest støtte til de som erstattet vedfyring med null-utslippsløsninger som varmepumper, fjernvarme og så videre.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer