Vil rydde opp i tomtefesteloven

Høyesterettsdom fra 1997 presser prisen på utløsning av festetomter ned.

 Foto: Colorbox.com
Foto: Colorbox.com Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
«- Knefall av Arbeiderpartiet i Storbergets fravær.Tomtefesterforbundet »


Forrige uke fremla regjeringen en proposisjon om å endre de reglene i tomtefesteloven som omhandler inløsningssum.

– Fremlegget er et rimelig kompromiss mellom hensynet til festerne og bortfesterne, sier statssekretær Terje Moland Pedersen i en pressemelding.

Hvor mye er din bolig verdt?

Sjekk med vår Boligtakstkalkulator

Bedre for festerne

Forslaget er at fester skal kunne kreve innløsning til 25 ganger oppregulert festeavgift. Dette er en klar forbedring fra dagens innløsningsnøkkel, som er 30 ganger oppjustert festeavgift.

Ved tidsavgrensete kontrakter skal bortfesteren fremdeles kunne kreve at innløsningssummen blir satt til 40 prosent av råtomtverdien. Festeren får imidlertid fradrag for verdiøkning som han selv har tilført tomten, som opparbeiding av hage, et cetera.

Bakgrunnen for forslaget er en høyesterettsdom fra 2007, der reglene for innløsning ble funnet delvis grunnlovsstridig. Dersom lovendringen blir vedtatt, vil tomtefesteloven være i sammsvar med Grunnloven.

Fester du? Eller bortfester du tomter? Hva synes du om det nye forslaget til regjeringen? Diskuter under

- Hestehandel

Selv om lovforslaget er i tomtefesteres favør, er Tomtefesterforbundet likevel ikke fornøyd. De mener det er et langt viktigere punkt for festere Justisdepartementet burde tatt fatt i:

- Ved å opprettholde bortfesters mulighet til å kreve innløsning til 40 prosent av råtomtverdien, medvirker departementet til å opprettholde den uforutsigbarhet dagens lovtekst innebærer, skriver forbundet i en kommentar til Justisdepartementets forslag.


Videre skriver Tomtefesterforbundet at Høyesterettsdommen gav regeringen en gyllen mulighet til å sørge for et forutsigbart lovverk, nemlig 25 prosent ganger oppjustert festeavgift.

Men forbundet peker på at Høyesterett tidligere har konkludert med at 20 ganger oppjustert festeavgift vil gi bortfester full kompensasjon i henhold til Grunnloven.

- Tomtefestere utgjør en meget stor gruppe i landet, en gruppe som nå utsettes for den hestehandel som synes å gjennomsyre regjeringssamarbeidet i mange viktige saker.

Forbundet lover å kjempe videre for sin medlemmer, for en flat prosentsats, både når fester ønsker å løse inn, og etter tidsbegrensete festeavtaler over.