Så mange som 175.000 boliger kan ha for høye radonverdier, men kun et fåtall vet sikkert om det gjelder egen bolig. Foto: Colourbox.com
Så mange som 175.000 boliger kan ha for høye radonverdier, men kun et fåtall vet sikkert om det gjelder egen bolig. Foto: Colourbox.comVis mer

Vil ikke ha slike boliger

Tre av fire kjøpere skyr disse boligene, men kun et fåtall vet egentlig hvilke boliger som er utsatt for radonfare.

Tre av fire nordmenn vil helst ikke kjøpe en bolig som er utsatt for radongass, viser en undersøkelse utført av Norstat for Icopal i vinter.

Men de færreste boliger som selges har dokumentasjon på hvordan radonforholdene er. 40 prosent av de spurte i undersøkelsen, vet ikke om de bor i et område som er utsatt for radongass.

Svært få er identifisert

Så mange som 175.000 boliger her i landet kan ha for høye konsentrasjoner av radon i inneluften, skal vi tro beregninger fra Statens strålevern. Det betyr at så mange som 450.000 nordmenn er utsatt for farlig stråling i boligen. Men bare 8.000 av disse boligene var identifisert ved juletider 2008.

Bare cirka halvparten av Norges kommuner har gjennomført systematiske kartlegginger av radonnivå i boliger.

Les også: Oslo kommune med sponsede radonmålinger

Vil salgsprisen gå ned?

- Problemet er at både lokale myndigheter, eiendomsutviklere og eiendomsmeglere vegrer seg mot å kartlegge radonområdene i frykt for å gjøre kommuner, byggefelt og bolighus mindre attraktive. Aktørene er fullt klar over problemet, men til tross for økt byggeaktivitet de siste årene, har salget av radonsperrer gått ned, fastslo Geir Haugersveen, markedsdirektør hos Icopal Norge i fjor. Icopal selger radonsperrer til bruk ved bygging.

Takstlovsutvalget la frem sin utredning om tilstandsrapport ved salg av boliger den 12. mars i år, og et samlet utvalg går inn for at boligens tilstandsrapport ved salg skal inneholde generell informasjon om radon dersom boligen ligger i en kommune som har foretatt slike målinger. Dette er opplysninger den bygningssakkyndige enkelt kan skaffe til veie. Ulempen med å bruke de generelle målingene, er at tilstanden i to nabohus kan variere stort.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Les også: - Takstordningen er gått ut på dato

Dersom en boligeier har gjennomført målinger, mener også utvalget at dette skal følge med taksten. Men de vil ikke pålegge alle boligselgere å gjennomføre målinger, ergo vil det for de færreste være fristende å gjennomføre målinger som senere kan gi negative innvirkninger på salgsprisen.

Statens strålevern har anbefalt at regelverket ved nybygg blir styrket for å sikre at det blir gjort forebyggende tiltak, og at alle ferdige nybygg må kontrollmåles for radon når de er tatt i bruk.

Les også: 12 råd for godt inneklima

Disse boligene bør sjekkes

Norge er, sammen med Sverige og Finland, blant de land i verden med de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft. Gjennomsnittlig årsmiddelverdi av radon i norske boliger er ca. 90 Bq/m3.

Statens Strålevern anbefaler de at alle som har bolig med oppholdsrom i de tre laveste etasjene over bakkeplan å foreta radonmåling. Den beste tiden å måle radoninnholdet på, er i sesongen oktober til midten av april. Lurer du på tilstanden i din bolig, bør du derfor vente til høsten med å få gjort målinger.

Les også: Nye hus er for dårlige

Dette kan du gjøre

Får du målt radonnivåer mellom 200 og 400 Bq/m3 bør du gjennomføre tiltak for å begrense problemet. Tiltakene kan være:

  1. Tettere rørgjennomføringer
  2. Tette hull, sprekker eller åpninger i betonggulv
  3. Ekstra sikring av støpeskjøter i overgangen mellom gulv og vegg
  4. Sørge for balansert ventilasjon
  5. Øke antall lufteventiler
Dersom dette ikke hjelper, eller radonnivået skulle overstige 400 Bq/m3 bør du søke faglig bistand. Her er en liste over firmaer som kan bistå, oppdatert høsten 2008..