Vil endre 24-timers-regelen

BUDRUNDE: Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å endre 24-timersreglen.

Norges Eiendomsmeglerforbund ønsker å endre 24-timersfristen for budgivning.

- Vi mener at akseptfristen for bud være klokken 12 første virkedag etter siste annonserte visning i stedet for etter 24 timer, sier Øyvind Tandberg, leder i Norges Eiendomsmeglerforbund.

De viser til en undersøkelse blant sine medlemmer som viser at mange av de spurte er misfornøyde med loven som trådte i kraft i år.

Finansieringstrøbbel

24-timersfristen

Hva synes du om forslaget om å vente til klokken 12 dagen derpå? (Avsluttet)
Meglerne vet best. La dem styre.(58%) 140
Dårlig. Vi bør beholde 24-timersfristen.(42%) 102
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Meglerne mener at regelendringen har bidratt til at meglerne
ikke får sjekket finansieringen, til merarbeid på kvelden, og at kjøperne i stedet for å gå via megleren i stedet tar kontakt med kjøperen direkte. Videre mener meglerne at loven ikke har bidratt til å få ro i budrundene, slik intensjonen var.

Norges Eiendomsmeglerforbund mener i stedet at budrundene har blitt heftigere etter at 24-timersfristen er gått ut. Og at man ved neste visning må vente ytterligere 24 timer.

AKTUELT: