Viktig at du måler radon uansett hvor du bor

Ikke la deg berolige av at området du bor i skal være radonfritt, og se opp for useriøse radonfirma.

RADONKONTROLL: Nå er det på tide å sjekke radonnivået i din bolig. Foto: Boligmentoren.no.
RADONKONTROLL: Nå er det på tide å sjekke radonnivået i din bolig. Foto: Boligmentoren.no. Vis mer

Fra midten av oktober fram til april, er den mest ideelle tiden å måle radon i hjemmet.

Ordet «radon» skaper sug i magen hos de fleste, og det med rette. Radon i inneluft gir over tid en økt risiko for lungekreft.

Statens strålevern anbefaler alle å sjekke og måle radon i boligene sine. Unntaket er de som bor i høyere etasjer i blokkleiligheter.

En spørreundersøkelse Strålevernet har gjennomført, viser at stadig flere sjekker boligene sine for radon, selv om det fortsatt er mange som ikke gjør det.

Ikke stol på radonkartene

Radon i inneluft har hovedsakelig tre grunner: Byggegrunn, husholdningsvann fra borebrønn og bygningsmateriale og fyllmasser.

Det finnes radonkart som viser hvilke områder som er mer og mindre utsatt for det radioaktive stoffet, men ikke la være å måle i boligen din selv om kartet sier at du er «trygg».

- Mange måler ikke radon fordi de tror de bor i et radonfritt område, men dette er feil. Omtrent hele Norge er utsatt, og for høye radonnivåer kan du finne i boliger nær sagt hvor som helst, sier Bård Olsen, seniorrådgiver i avdeling for sikkerhet, beredskap og miljø i Statens strålevern.

Han understreker at radonkartene som finnes ikke frikjenner noen områder. Kartene sier bare noe om hvilke områder som er spesielt utsatt.

To måter å måle

Den mest ideelle tiden å måle radon er i vinterhalvåret, nærmere bestemt mellom midten av oktober og april.

Når vi varmer opp boligene våre, samtidig som vinduer og ventiler er mer lukket, får vi et luftundertrykk. Dette gjør at mer radon fra grunnen trekkes inn i huset.

Du kan måle radonnivået på to måter, enten med sporfilmer eller elektronisk apparat.

- Fremgangsmåten er uansett den samme: Mål i to måneder sammenhengende i minst to oppholdsrom. Stue og soverom er gode rom å måle i, sier Olsen i Statens Strålevern.

MÅLEMETODE: Du kan bruke sporfilm (i midten av bildet) til å måle radonverdier i boligen. Foto: Eurofins Radonlab.
MÅLEMETODE: Du kan bruke sporfilm (i midten av bildet) til å måle radonverdier i boligen. Foto: Eurofins Radonlab. Vis mer

Huseiernes landsforbund anbefaler å bruke sporfilm, da det er en noe sikrere metoden enn elektroniske målere.

- Målingen skjer hele tiden og du sender inn boksen etter én til tre måneder for avlesning i laboratorium. Da får du et dokument og et synlig bevis på radonkonsentrasjonen, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes landsforbund.

Se opp for useriøse målere

Å måle radon på egenhånd er enkelt og rimelig, det trenger ikke å koste deg mer enn 400 til 600 kroner. Du kan finne firmaer som selger måleutstyr ved å søke på Internett, men sjekk ulike priser, aktører og kundetilbakemeldinger.

- I noen tilfeller kan det lønne seg å finne en profesjonell radonrådgiver. Se opp for svindlere, da dette er en bransje hvor det opererer useriøse aktører, sier Meyer.

Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes landsforbund. Foto: Moment studio.
Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes landsforbund. Foto: Moment studio. Vis mer

I september 2017 advarte Forbrukerrådet mot useriøse radonfirmaer etter å ha mottatt flere henvendelser.

De fleste henvendelsene er knyttet til selskapet Norsk radon og strålevern AS, som alene er registrert med 20 innrapporteringer siden sommeren. Svindelselskapet skal ha benyttet dørsalg, lagt ut såkalt sporfilm for å måle radonnivået, for deretter å ikke gi lyd fra seg.

- Vi anbefaler forbrukere ikke å inngå avtale på stedet, men sjekke nettet og andres erfaringer først. Klag til selger dersom du ikke får det du har betalt for, og klag videre til oss i Forbrukerrådet dersom du ikke skulle komme noen vei med selger, sier kommunikasjonsrådgiver Maren Van Buren Struksnæs.

Forebygging i nye og gamle hus

Tiltaksgrensen for radonnivået er 100 becquerel per kubikkmeter, som er grensen boligen bør være under for å være sikker.

Dersom målingen viser verdier som er høyere enn maksimumsgrensen på 200 becquerel per kubikkmeter, må du sette i gang radonreduserende tiltak, opplyser Meyer i Huseiernes Landsforbund.

- Nye boliger er regulert i byggeforskrifter, hvor innslipp av radongass skal forebygges ved å legge ut membranduk før man bygger såler eller betonggulv, sier Meyer.

Eldre hus er mer komplisert. Et forebyggende tiltak kan være å gå over utettheter og rørgjennomføringer i kjellergulv eller gulv på grunn, som fylles med egnede fugemasser som hindrer radonet i å trenge inn.

- Noen ganger kan det være nok å åpne og rense opp i eksisterende friskluftsventiler. Radonbrønn eller -sug er også et effektiv tiltak, som i mange tilfeller kan redusere radonnivået med 90 prosent eller mer, sier Olsen i Statens strålevern.

Det er vanskelig å gi eksakt pris på radonforebyggende tiltak, da de vil variere med tanke på konsentrasjon og omfang.

Husk å sjekke leiebolig

For utleiere av boliger er det krav om å dokumentere at radonnivået er lavt, som betyr at utleier må sørge for å måle. Leietakere har rett til å be om dokumentasjon for radonmåling.

- Dersom det ikke er målt i boligen du leier, bør du først og fremst ta kontakt med utleier og be om at en måling gjennomføres. Ellers er kommunen nærmeste myndighet til å føre tilsyn og kontrollere at regelverket følges, sier Olsen.

Ved kontroll vil utleiere som ikke har målt kunne bli pålagt å gjøre dette. Slike pålegg kan også følges opp med tvangsmulkt om de ikke gjennomføres.

Når tiltak for å redusere radonnivået er gjennomført, enten på egen eller utleiebolig, skal du alltid måle på nytt.

- Kontroller regelmessig at radontiltaket fungerer, og gjennomfør nye målingen omtrent hvert femte år, sier Meyer i Huseiernes landsforbund.

Denne artikkelen er blitt publisert ved en tidligere anledning på Dinside.no.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!