- Vi kan lyve med ti prosent

BOLIG: Roy Andresen trodde han kjøpte et hus på 162 kvadratmeter. Senere viste det seg at huset var 14 kvm. mindre enn oppgitt i salgsoppgaven. Selv om selger hele tiden visste at huset bare var 148 kvm, er det ikke sikkert Andresen får erstatning.

- Vi kan lyve med ti prosent

  1. Størrelsen ER viktig

Da Andresen kjøpte bolig på Langhus i Akershus i august 1996, fikk han opplyst i salgsoppgaven og i takstpapirene at huset var 162 kvadratmeter. Han betalte 872.000 kroner for boligen, og regnet med at han fikk sine 162 kvadratmeter. Men den gang ei.

I 1998 takserte Roy Andresen boligen sin på nytt. Takstmannen som han brukte målte opp boligen nøye, og kom fram til at den var kun 148 kvm. Andresen hadde betalt for 14 kvadratmeter mer enn han fikk. Det vil si at boligen var 8,6 prosent mindre enn oppgitt ved kjøpet.

Erstatning - av hvem?

Andresens første tanke var at han burde ha erstatning, men av hvem? Selger, takstmann eller megler? I første omgang, i august 1998, tok Andresen kontakt med Exact eiendom som var megler ved salget. Etter mye fram og tilbake, ba Exact tidligere huseier ta kontakt med Andresen.
- Tidligere huseier fortalte meg at han hele tiden hadde visst at huset var bare 148 kvm, men at han ikke hadde lest salgspapirene nøye før salget. Det mener jeg er en grov feil fra selgers side. Det viste seg også at takstmannen som hadde målt huset til 162 kvm., hadde målt etter tegninger, ikke etter selve bygget, sier Andresen.

- Fraskriver seg ansvar

Han har nå kontaktet advokat for å finne ut om han har noe å vinne på å gå videre med saken. Mest trolig vil han prøve å få erstatning fra selger.
- Jeg mener at jeg må få erstattet de kvadratmeterne jeg har gått glipp av ut fra kvadratmeterprisen da jeg kjøpte. Det er ikke rettferdig at jeg skal betale for husrom jeg ikke får. Og jeg kan ikke forstå annet enn at selger må lese gjennom salgsoppgaven før han selger, sier Andresen.
Han synes saken har vært vanskelig å gripe fatt i, og han er overrasket over hvordan meglerne fraskriver seg alt ansvar.

- Jeg spurte meglerfirmaet hvor jeg stod i saken, og fikk til svar at siden avviket var under 10 prosent, hadde jeg ikke krav på erstatning. Da blei jeg litt forbanna. Det betyr jo at de kan plusse på 8-9 prosent i alle salgsoppgaver uten at det får noen konsekvenser for dem. Kjøper går jo tross alt ikke rundt med måleband på visning, sier Andresen.

10 prosent grense

Direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Finn Tveter, bekrefter at de opererer med en 10 prosents grense for at kjøper skal få gjennomslag i Klagenemda for meglere.

- Jeg vil derfor anbefale kjøper å kreve erstatning fra selger i dette tilfellet. Det er selger som har hatt fortjenesten på salget. Hos oss ville ikke kjøper fått noe, sier Tveter. Han forsvarer 10 prosent regelen med at man kjøper det man ser.
- Spørsmålet er hvor mye man egentlig har tapt. Er arealavviket under 10 prosent, er det ikke gitt at boligen er mindre verdt, sier Tveter.

Mange klager

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

I Huseiernes Landsforbund får de ofte henvendelser fra boligkjøpere som mener boligen de kjøpte er mindre enn de ble lovet i markedsføringen. Ifølge advokat i forbundet, Anders Leisner, er det ikke gitt at du får erstatning selv om boligen er mindre enn du ble lovet.
Om du som kjøper har retten på din side, avhenger om arealsvikten er en mangel etter avhendingslova. Ifølge Leisner må arealavviket være vesentlig, eller selger må ha opptrådt særlig klanderverdig før kjøper kan påberope seg en mangel.
- Boligen skal være vesentlig mindre enn oppgitt for at kjøper skal ha rett til erstatning eller heving av kjøpet. Innvendig i boligen må avviket være rundt 10 til 15 prosent for at det skal gi rett til noen form for erstatning, sier Leisner.