Vent med hundekjøpet!

Den nye Husleieloven kan gjøre det enklere å ha hund og katt i leiligheten din. Men så enkelt som noen vil ha det til er det nok ikke. Dessverre.

Dyreelskere bosatt i borettslag har ikke hatt det lett opp i gjennom årene. Desperate forsøk på å få myket opp borettslagets forbud mot dyrehold har som oftest blitt avslått med bred penn på de årlige generalforsamlingen.

Nå er det imidlertid håp i sikte for dyreelskere, og ditto grunn til å grue seg for dyrehaterne...

Den nye husleieloven sier nemlig at du kan holde dyr uansett forbud når "gode grunner taler for det, og dyreholdet ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen".

Loven skal tre i kraft 1. januar 2000, og det vil bli spennende å se hva resultatene vil bli.

Det er ikke fritt fram

Aftenposten Aften og VG, hadde den 12. oktober artikler om den nye husleielovens bestemmelser om dyrehold. Artiklene kunne gi inntrykk av at det var fritt fram for dyrehold for leietakere så vel i borettslag som i ordinære utleieboliger, og hadde blant annet med uttalelser fra en advokat i OBOS.

Dette er imidlertid ikke i samsvar med loven, og OBOS advokatene har derfor presisert tre hovedpunkter i den nye husleielovens § 5-2 annet ledd som omhandler dette tema:

  • Borettslag og andre utleiere av boliger kan fastsette forbud mot dyrehold i eiendommen
  • Leietaker kan til tross for forbudet holde dyr når ”gode grunner taler for det”, jf. § 5-2
  • Selv om leietaker har ”gode grunner” for å holde dyr, er det en forutsetning at dyreholdet ”ikke er til ulempe for utleieren eller de øvrige brukerne av eiendommen.”
Bor du i et borettslag som i dag har et forbud mot hundehold, er det altså to vilkår som må være oppfylt før du med loven i hånd kan skaffe deg hund.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For det første må kravet til ”gode grunner” i lovens forstand være oppfylt, og så må ikke hundeholdet være til ulempe for de øvrige brukere av eiendommen.

Hva er "gode grunner"?

En god grunn for noen, er ikke alltid god nok for andre. Her aner vi derfor en kime til framtidige konflikter...

I følge departementet vil blinde som trenger førerhunder klart ha en god grunn, og det skulle jo bare mangle. Problemet blir alle de andre tilfellene. En begrensning ligger i at "sosiale og velferdsmessige" årsaker kan være nok.

I følge OBOS er det opplagt at lovens krav til "gode grunner" ikke skal tolkes slik at enhver som ønsker å ha hund kan sies å oppfylle lovens krav til "gode grunner". Det må altså "noe" mere til. Hvor grensene vil gå vil kun framtidig rettspraksis kunne si noe om.

Dyreholdet må heller ikke være til ulempe

I tillegg til at du må ha en "god grunn", er det et krav om at dyreholdet "ikke er til ulempe for utleieren eller øvrige brukere av eiendommen".

Hvor grensen skal gå for hva som skal anses som en ulempe er heller ikke lett å si. I forarbeidene nevnes at "sterke allergireaksjoner" hos en av dine naboer i oppgangen kan være nok til å avskjære hundeholdet.

De fleste bør vente

Som du ser vil altså ikke innføringen av den nye Husleieloven gjøre det fritt fram for dyr fra nyttår. Det gledelige er imidlertid at det er åpnet en mulighet for dyrehold, for de med gode grunner, selv der det tidligere har vært et absolutt forbud.

Om barna dine har hund øverst på ønskelisten over årets julegaver vil det neppe være en "god nok grunn", mens en som bor alene kan på sin side påberope seg "sosiale og velferdsmessige årsaker" og håpe at det fører fram. De fleste sakene vil bli gjenstand for en konkret vurdering, og skulle ingen av partene gi seg, vil det være domstolene som avgjør saken i siste instans.

Vårt råd blir derfor at du venter med å kjøpe hund eller utekatt, inntil du har søkt ditt borettslag om tillatelse på forhånd.

Fortsatt tillatt med "innedyr"

Høyesterett har tidligere fastslått at folk har full rett til å ha "innekatter" i leiligheten sin, og dette blir ikke endret ved den nye husleieloven.

Selv om borettslaget nekter deg å kjøpe hund, kan de altså ikke nekte deg å ha en katt eller kanin. Den eneste begrensningen er at du holder dyret innenfor leiligheten til enhver tid.