<strong><b>BEST I TEST:</strong></b> Thermia Atec er best i svensk test av 11 testede luft-vann-varmepumper. Foto: Thermia
BEST I TEST: Thermia Atec er best i svensk test av 11 testede luft-vann-varmepumper. Foto: Thermia Vis mer

Varmepumpene blir mer effektive

Men det er store forskjeller mellom de ulike modellene, viser en ny test.

Publisert
Sist oppdatert

SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt har testet luft-vann varmepumper på oppdrag fra den svenske Energimyndigheten.

Testresultatene viser at luft-vann-varmepumpene er stadig mer effektive, og at de nærmer seg bergvarmepumper i effektivitet. Men det er stor forskjell på modellene, ifølge SP Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt.

– Testen viser at varmepumpene er effektive, men at noen har begrensninger. Flere enn halvparten har høyt tap når de varmer vann til kraner og dusjer. Resultatene viser også at det går an å minske bråket utendørs, skriver Energimyndighetene på sine nettsider.

Du kan selv sjekke hvilke modeller som er best for ditt energiforbruk, i tabellen nedenfor. Du kan også gå til den komplette oversikten hos Energimyndigheten.se

Best i test

Thermia Atec HP 11 kommer best ut, med den største gevinsten på energibesparelse for hus med et energiforbruk på både 15.000, 25.000 og 35.000 kilowattimer. Dette er også den modellen med det nest laveste energitapet ved varmtvannsberedning. Denne modellen selges også i Norge.

- Dette er et svært gledelig, men ikke helt uventet resultat, sier Svein Nilsen, salgsdirektør i Danfoss Heating Solutions som eier varemerket Thermia.

- Thermia Atec er en nyutviklet varmepumpe med en helt ny type styring, som sikrer at varmepumpen til enhver tid arbeider med maksimal effektivitet. Våre interne tester har hele tiden vist at Atec leverer topp ytelser på alle områder. Derfor er det spesielt gledelig at det nå også kommer frem i en uavhengig test av produktet, sier Nilsen.

Her kan du se en finsk test av luft-luft varmepumperfra i fjor høst.

11 pumper til test

Luft-vann-varmepumpe

En luft-vann-varmepumpe henter varme fra uteluften og overfører den til et vannbårent varmesystem. Eksempler på vannbårne varmesystem er for eksempel el- eller oljefyr.

Den skal ikke forveksles med en luft-luft-varmepumpe, som også tar varme fra uteluften - men sprer den via en vifte i huset.

En luft-luft-varmepumpe kan ikek varme vannet til vannkraner og dusjer.

En luft-vann-varmepumpe kan mer enn halvere elforbruket til varme og varmtvann i et strømfyrt hus, men det avhenger av hvor i landet du bor.


SP har testet 11 luft-vann-varmepumper. Åtte av varmmepumpene er testet i 2011 og tre er fra årene 2006 til 2009. Deler av testen har vært å beregne energibesparelsen og årsvarmefaktoren for tre hus med ulike energibehov: 15.000, 25.000 eller 35.000 kilowattimer per år. Varmepumpene som er testet har også ulik effekt; 7-8 kilowatt og 9-10 kilowatt.

I hovedsak finnes det fire typer varmepumper; luft-luft varmepumpe, luft-vann varmepumpe, vann-vann varmepumpe og avtrekk- og ventilasjonsvarmepumpe.

Statistikk fra det svenske forsikringsselskapet Folksam viser at svært mange varmepumper går i stykker innen fem år etter at de ble kjøpt. Statistikken viser at skadene på luft-vann-varmepumpene har økt særdeles mye.

Dette kan du spare

For de minste varmepumpene på 7-8 kilowatt, varierer energibesparelsen fra 8.600 til 9.700 kilowattimer per år. For øvrige effektstørrelser er forskjellene mindra. Årsvarmefaktoren for like store varmepumper varierer fra 2,4 til 2,9. Årsvarmefaktoren er et mål må varmepumpesystemets effektivitet i løpet av et helt år. Begge sammenlikningene gjelder for hus med et energibehov på 15.000 kilowattimer per år.

For et hus med et energibehov på 35.000 kilowattimer, ligger energibesparelsen på fra 21.300 til 22.200 kilowattimer per år, en differanse på 900 kilowattimer. Årsvarmefaktoren varierer fra 2,6 til 2,7. I sammenlikningen inngår kun varmepumper på 9 kilowatt eller mer.

Både den beregnede energibesparelsen og årsvarmefaktoren gjelder for steder med en årsmiddeltemperatur på pluss 6 grader.

Hva sparer du på varmepumpen?

Du kan sortere tabellen etter hvilken modell som gir deg den største besparelsen, alt ettersom hva som stemmer best overens med ditt strømforbruk: 15.000, 25.000 eller 35.000 kWh per år:

Test luft-vann-varmepumper (Informasjonen er hentet fra Energimyndigheten.se)
Modell utendørs/ innendørsEffekt kWEnergi- besparing 15000 kWh/årEnergi- besparing 25000 kWh/årEnergi- besparing 35000 kWh/årVarmtvann- beredning tap kWh/år
Bosch EHP 8 AW/
CC160/9
7,1900014600186001900
CTC EcoAir 107/
EcoEl 1550/1800
7940014800185001300
Euronom ExoAir 7,5 /
ExoTank VPX 300
7,2960015400196001200
Nibe F-2025 8 kW/
VVM 300cu
7,7930015100197001000
Carrier AquaSnap Plus/
Tank VB 200/90 OEM
8,5960014300176001400
Toshiba Estia HWS-802H-E/
Estia HWS-210
8,397001530019500760
IVt Premium Line A Plus 10 /
Tankkombimodul 300A/W Premium Line CU
9,195001580021300900
Thermia Atec HP 11/
MBH TWS 200 Cu
10,5100001650022200600
1)Viessmann Vitocal-300 AW-O/
Vitocell 100-V
9,295001600021400500
2)Sirius S2-7 Luft/
BKL T10S
7,2860013500171001000
3)Thermia Atria Optimum 8/
MBH TWS 300 Connector
7,8920014800191001000
Klikk her for å se hele tabellen med utdypende informasjon, hos Energimyndigheten.se
Alle modellene er testet i september 2011, unntatt: 1) som er testet i juni 2009, 2) som er testet i mars 2007 og 3) som er testet i desember 2006


Effekt

Det skiller mye i effekt på varmepumpene i denne testen. Ifølge energimyndighetene har varmepumpene med høy effekt en viss fordel sammenliknet med varmepumper med lavere effekt på hus med et energibehov på 15.000 kilowattimer per år. Besparelsen øker, men i praksis er det ofte ikke lønnsomt å velge en varmepumpe med unødig høy effekt, da den normalt koster mer i innkjøp.

Testresultatene viser at varmepumper p mellom 7 og 8 kilowatt ikke er tilpasset for å varme hus med så stort energibehov som 35.000 kilowattimer per år, ettersom de må skyte inn med elektrisitet tidligere for å dekke behovet for varme og varmtvann.

Energitap

Testen viser også at det er store forskjeller i energitap, eller den mengden elektrisitet som anvendes for å holde varmtvannet varmt når ingen tapper i kranen eller dusjer. Noen varmepumper i testen har tre til fire ganer større energitap enn andre, og på det meste skiller det 1.400 kilowattimer per år i tapt energi fra den beste til den verste.

Best i denne testen, med minst tap, er Viessmann med 500 kilowattimer per år, fulgt av Thermia Atec HP 11 med 600 kilowattimer. Ifølge Energimyndigheten skyldes de lavere tapene blant annet at varmtvannsberederne er godt isolerte.

Mest energitap har Bosch med 1.900 kilowattimer per år, som forklares blant annet med at sirkulasjonspumpen går kontinuerlig.

Med en strømpris på 0,30 kroner per kilowattime, er det en forskjell på 420 kroner per år, bare i tapt energi.

Det kan være mange tusen kroner å spare per år, bare ved å bytte strømleverandør. Sjekk hvem som er billigst der du bor, med DinSides strømkalkulator.

Husk varmekabel når du skal velge

Varmeveksleren kan sitte enten i den delen av varmepumpen som sitter innendørs, eller i den delen som sitter utendørs. Sju av de testene varnn-luft-varmepumpebe i denne testen, har varmeveksleren utendørs, som kan bidra til at energitapet øker. Dersom du har skikkelig uflaks og det blir strømavbrudd når det er kaldt ute, er det en risiko for at vannet til radiatorene fryser.

Varmepumpen trenger vedlikehold: Dette må du gjøre

Energimyndigheten råder også alle som skal kjøpe varmepumpe, til å kjøpe en med varmekabel som varmer opp bunnpannen slik at vannet ikke fryser. Vinterstid avfrostes varmepumpen nemlig regelmessig, og uten varmekabel er det da en risiko for at det vannet som dannes under avisingen, vil fryse i bunnpanna.

Dette har vi også skrevet om tidligere, i denne artikkelen.

Der uttaler også Norsk Varmepumpeforening (NOVAP) at man bør kjøpe varmepumpe med varmekabler eller tilsvarende system som hindrer is i bunnpanne. Dersom du allerede har en varmepmpe uten varmekabler, kan dette ettermomteres.

DinSides varmepumpekalkulator hjelper deg med å regne ut hvor lønnsomt det vil være med en varmepumpe.
Merk: Dette gjelder kun for luft-luft varmepumper.

Klikk her for å se hele tabellen med utdypende informasjon, hos Energimyndigheten.se

Viktig ved valg av varmepumpemerke

 • Sjekk at varmepumpen er stor nok for ditt behov. Det er bedre å kjøpe for stor enn for liten. Store pumper gir høy effektfaktor. Den økonomisk optimale pumpen i dag er større enn tidligere.
 • Det er viktig at varmepumpen har lav minimums varmeeffekt slik at det ikke blir stopp og start av kompressoren når varmebehovet i boligen er lavt.
 • De vanligste varmepumpene har en varmeytelse på 4 til 7 kW.
 • Sjekk at luft/luft og luft/vann varmepumpen er tilpasset norsk vinter med hensyn til avriming ved lavere temperaturer ute. Den bør ha varmekabel i bunnpanne/ dreneringskanal.
 • For deg som bor langs kysten bør du sjekke at luft/luft eller luft/vann varmepumpen tåler saltholdig luft.
 • Sjekk med leverandøren hva slags vedlikehold som må til for få god driftsikkerhet.
 • Sjekk varmepumpens varmefaktor og sammenlign varmefaktor ved samme temperatur. En komplett effektfaktor-kurve over hele temperaturregisteret er den beste måten å vurdere varmepumpen på.
 • Sjekk antatt levetid.
 • Sjekk lydnivået for luft/luft og luft/vann varmepumper. De beste merkene for luft/luft eller luft/vann varmepumper har vifter som gir lite lyd. Ved normal belastning er de ikke særlig hørbare. Når varmebehovet er stort, vil viftestøyen kunne merkes noe.
 • Sjekk innspart energi over varmepumpens levetid. Besparelse på for eksempel 4.800 kWh per år ved 10 års levetid vil føre til en total besparelse på 48.000 kWh (kr 39.000).
 • For forbruker gjelder 5 års reklamasjonsrett på hele anlegget, både produkt og installasjon.
 • Sjekk at varmepumpen har trinnløs regulering/inverter. En god varmepumpe i dag bør ha en trinnløst regulerbar motor, inverter, som gir jevn varme.
 • Pumpen bør ha R410A som kjølemedium.

  Unngå klorholdige kjølemedier.
 • En god varmepumpe skal levere mest mulig varme for hver kilowattime strøm den bruker. Kjøp derfor en varmepumpe som leverer mye varme også når det er kaldt ute.


Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer