Varmepumpekalkulator

Lønnsomhet for varmepumpe
  Ditt strømforbruk til oppvarming kwt/år  
  Strømpris inkludert nettleie øre/kwt  
  Varmepumpens bidrag %  
  Årlig vedlikehold kr  
  Vedlikehold ved 5 og 10 år kr  
  Varmepumpens levetid år  
  Avkastningskrav %