Fukt- og muggbiller

Vanlig å finne i overgangen mellom sommer og vinter

Økt fuktighet i boligen kan gjøre at små biller dukker opp.

LIKER DET FUKTIG: Fukt- og muggbiller liker, som navnet tilsier, fuktige og mugne miljø. Finner du disse hjemme, behøver det ikke å bety at du har et stort fuktproblem i boligen, men det kan likevel være lurt å gjøre en grundig undersøkelse og ta noen forebyggende grep. Foto: Privat
LIKER DET FUKTIG: Fukt- og muggbiller liker, som navnet tilsier, fuktige og mugne miljø. Finner du disse hjemme, behøver det ikke å bety at du har et stort fuktproblem i boligen, men det kan likevel være lurt å gjøre en grundig undersøkelse og ta noen forebyggende grep. Foto: Privat Vis mer

Har du funnet små, brunsvarte biller på vegger og tak i nærheten av et vindu i boligen den siste tiden, gjerne på soverommet?

Frykt ikke, du er ikke alene. Dette kan være såkalte fukt- eller muggbiller, som ikke er skadelige i seg selv, men heller er et tegn på at det kan være et fukt- eller muggproblem i boligen din.

Disse billene oppdages gjerne i større grad når temperaturen synker og luftfuktigheten øker, altså om høsten og vinteren. Oppdager du billene tidlig, kan du ofte fjerne dem og forebygge ytterligere «angrep» med enkle grep.

Sjekk om det er fuktskader eller muggsoppvekst

Det første du bør gjøre hvis du finner et økende antall fukt- eller muggbiller i boligen (og du er helt sikker på at det er akkurat dette småkrypet du har oppdaget), er å sjekke om det er synlige fukt- eller muggskader i boligen.

Lure steder å kikke er langs lister, i vinduskarmer, ved møbler som står inntil vegger (gjerne yttervegger som blir kaldere enn andre) og der det er røropplegg.

På kalde yttervegger i kjølige soverom finner vi ofte høy nok luftfukt til at mugg kan vokse om vinteren. Ekstra kaldt blir det bak senger og skap som står mot yttervegg. Her øker fukten og muggen trives bedre. Mugg kan vokse ned til null grader, skriver skadedyrbekjemperen Anticimex.

Tørk ut

Finner du ikke synlig mugg eller fukt inne i boligen, kan det være andre forklaringer på hvorfor billene dukker opp.

Muggsopp finnes normalt i alle miljøer, men forekomsten av muggsporer varierer imidlertid sterkt med årstiden. Oftest er det høyest antall i uteluften om sommeren og høsten. Da er uteluften hovedkilden til mugg, også i inneluften, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI).

Både larver og voksne fuktbiller dør i løpet av kort tid hvis levestedet deres tørker ut og muggsoppen forsvinner. Bekjempelsen består derfor i å gjøre forholdene ugunstige for muggvekst, og dermed for billene, opplyser FHI gjennom sin skadedyrsveileder.

Dette gjøres ved å gjøre lokalene tørre, tette vannlekkasjer, sørge for god ventilasjon og fjerne fukt- og muggangrepne matvarer og stoffer.

Når den relative luftfuktigheten kommer over 75 prosent kan tørketålende mugg vokse. Høyere luftfukt gir grobunn for flere muggsopparter. De fleste stedene i huset kan vi holde fri for mugg- og middvekst ved å holde luftfukten under 50 prosent, ifølge Anticimex.

Finn fram støvsugeren

Videre anbefaler FHI å bruke støvsuger framfor vaskefille til å fjerne billene. Det er for å unngå at det tilføres enda mer fuktighet til innemiljøet. Synlig muggsopp må, derimot, fjernes med vask.

Etterpå bør støvsugerposen fryses ned til minst minus 20 °C i 72 timer, eller kastes.

Pass på soveromstemperaturen

Mange liker det kjølig på soverommet, det vil si under 18 °C. Dette gir oss følelsen av frisk uteluft når vi sover.

Men, dersom du ikke lufter om natten og sjelden har varme på soverommet kan dette gjøre at soverommet blir svært fuktig om vinteren, som videre kan tiltrekke mugg, husstøvmidd og forverre innemiljøet, advarer Anticimex.

Gjennom svette og pust tilfører vi soverommet 0,4 til én liter vann per person hver natt, avhengig av hvor mye vi svetter, selvfølgelig. Om vinteren er ytterveggene kaldere enn rommet, og lufta inntil yttervegg kjøles enda mer. Dette gir lokalt høyere luftfukt, og fukten setter seg i inventar og yttervegger.

Nettopp av denne grunn er det lurt å passe på at det er litt mellomrom mellom vegger og møbler, madrasser og lignende, slik at kondensen som danner seg på veggene har mulighet til å tørke.

Riktig ventilasjon fjerner fukt, framholder Anticimex. Varm og fuktig inneluft i soverommet erstattes da med tørr og kald uteluft. Jo varmere soverommet er, desto mer fukt fordamper fra sengetøy og vegger. Denne fukten tas så opp i luften og ventileres ut av rommet.

Sju supre soveromsråd

Dette med kondens og mugg er selvfølgelig dårlig nytt for deg som vil ha det kaldt på soverommet, men slapp av. Du kan fortsatt holde temperaturen nede der du sover, bare du tar noen grep for å unngå fukt og mugg, skriver Vi i villa, og lister opp sju gode soveromsråd:

  1. Skru opp varmen om morgenen: Hvis du skrur ned temperaturen på soverommet når du legger deg, er det viktig at du skrur den opp igjen når du står opp om morgenen.
  2. Luft før sengetid: Du kan med fordel lufte ut av rommet før du legger deg, eller til og med «sjokklufte», som vil si å sette vinduet på fullt gap slik at all luften på soverommet blir byttet ut på kort tid. Sørg for at det er gjennomtrekk, og luft godt i 10 til 15 minutter. Dette er mer effektivt og bedre for inneklimaet enn å lufte litt hele dagen, og i mellomtiden kan du pusse tennene og hoppe i pysjen.
  3. 18 grader på dagtid: Hold soveromstemperaturen rundt 18 grader på dagtid. Det er helt i orden at soverommet ikke er like varmt som de andre rommene i boligen, så lenge temperaturforskjellen ikke overstiger fem grader.
  4. Ikke ha vinduet opp om natten gjennom hele året: Du kan godt sove med åpent vindu på natten, men temperaturforskjellen mellom luften ute og inne bør ikke være ekstrem. Derfor bør du ha vinduene lukket på natten gjennom de kalde vintermånedene.
  5. Luft godt om morgenen: Det er også viktig å lufte godt hver morgen, fordi du med dette slipper ut all fukten som har oppstått i løpet av natten. Dette gjelder særlig i vintermånedene, når du gjerne sover med lukkede vinduer.
  6. Ha avstand mellom møbler og yttervegger: Hvis du har dårlig isolerte yttervegger og/eller lite ventilasjon, gjør du lurt i la senga og andre møbler stå om lag ti centimeter unna ytterveggene. Dette er nemlig soner som er særlig utsatt for mugg og fukt, men med luft mellom minsker risikoen markant.
  7. Tørk fukt av overflatene: Hvis det har dannet seg kondens på vegger og vinduer i løpet av natten, er det svært viktig at du tørker av dette så raskt som mulig på morgenen, så ikke fukten trekker inn i byggematerialene. Med dette gir du muggsoppen langt dårligere trivselsvilkår.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!