Unngå bolig & tomteskatt

SKATTEFELLE? Gått i surr i skattereglene på bolig? Her får du oversikten for vanlige boliger, hytter og ikke minst tomter.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
[Ugjyldig objekt (NAV)]

Når må du egentlig betale skatt på boliggevinsten din?

Nedenfor følger det som er mest interessant for de fleste av oss, nemlig hvordan unngå gevinstbeskatning ved salg av vanlige boliger.

Ved å trykke på lenkene til høyre, får du i tillegg se om salgsgevinsten er skattefri om du har leid ut deler av boligen, kravene for fritidseiendommer og ikke minst tomter.

For husk at også boliger i visse sammenhenger anses som en tomt, og da er skattereglene annerledes.

Slipp gevinstbeskatning på vanlig bolig & fritidseiendom

image: Unngå bolig & tomteskatt

Gevinst ved salg av vanlig bolig er i utgangspunktet skattepliktig, men dersom du tilfredstiller visse krav til botid og eiertid slipper du gevinstbeskatningen.

Du må oppfylle to betingelser for skattefritak:

  • Eiertid. Salget må finne sted eller avtales mer enn ett år etter at boligen ble kjøpt, og
  • botid. Det vil si at du også må ha brukt boligen som egen bolig i minst ett år i løpet av de siste to årene før salget finner sted. Husk at det bare er botid i egen eiertid regnes med, du får med andre ord ikke godskrevet botid hvis du har bodd i boligen som leietager.
Mer om hva som ligger i kravene finner du nedenfor.

Krav til eiertid

Eiertiden regnes fra det tidspunkt boligen ble kjøpt, og går fra dato til dato. Dette er som hovedregel fra det tidspunkt du overtar den faktiske rådigheten over eiendommen. Har du selv bygd boligen, regnes eiertiden fra den datoen du tok boligen i bruk eller fra den datoen ferdigattesten viser at den var oppført.

Det er det tidligste av disse tidspunktene som gjelder. Eiertiden regnes fram til det som kommer først av realisasjon eller avtale om realisasjon.

Gift? Eide en av ektefellene boligen før ekteskapet ble inngått, regnes dette som eiertid også for den andre ektefellen.

Dersom boligen er kjøpt i flere etapper på forskjellige tidspunkt, regnes eiertid spesielt for hvert kjøp.

Krav til botid

Botid regnes fra den dagen du flytter inn i boligen, og frem til realisasjonstidspunktet eller til utflyttingsdagen hvis du flytter ut før realisasjonstidspunktet.

Flytter du ut og inn av boligen innenfor toårsperioden, legges den faktiske botiden i boligen sammen. Botid regnes bare i den perioden du er eier av boligen.

Gift? Også her kan det være en fordel å være gift. Dersom en av ektefellene har brukt boligen før ekteskapet ble inngått, regnes dette som botid også for den andre ektefellen. Dette gjelder også om den som først bodde i boligen er død når boligen blir solgt.

Blir tidligere felles bolig solgt etter separasjon eller skilsmisse, får den som har flyttet ut godskrevet samme botid som den som har bodd i boligen.

Hva hvis du ikke oppfyller botiden?

Selv om du ikke har bodd i boligen kan du i visse tilfeller få godskrevet botid og dermed slippe gevinstbeskatning.

Dette gjelder for eksempel hvis du ikke kan bruke boligen på grunn av eget eller ektefelles arbeid, helsemessige forhold eller lignende grunner. Slike perioder regnes likevel som botid når:

  • Du har brukt boligen som fast bolig og må fraflytte den, eller
  • du kan godtgjøre å ha planlagt å bruke boligen som fast bolig, men er forhindret fra å flytte inn.
En forutsetning for å få godskrevet botid er at du ikke var kjent med eller burde kjent til brukshindringen da du anskaffet boligen.

Brukshindring som kan regnes som botid er for eksempel frivillig eller beordret skifte av arbeide, boplikt i tjenestebolig, utdannelse ved skole eller universitet som ligger et annet sted enn boligen, og innleggelse på institusjon på grunn av sykdom eller alderdom.

Merk:Det regnes ikke som brukshindring at boligen må leies ut fordi du ikke har råd til å bo der selv.

Faktaopplysningene er hentet fra Skatteetaten.no og Skatte-Nøkkelen.

Trykk på lenkene under for å lese resten av artikkelen.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!