<b>LASTE NED RETT FRA NETT?</b> Dette var en del av en ny bransjenorem som ble innført 1. januar 2014, men det var ikke alle enige om ... Foto: Finn.no/Kristin Sørdal
LASTE NED RETT FRA NETT? Dette var en del av en ny bransjenorem som ble innført 1. januar 2014, men det var ikke alle enige om ... Foto: Finn.no/Kristin Sørdal Vis mer

Tyngre å få tak i boligprospekter?

Bransjen krangler om du skal få laste ned boligprospekter direkte fra nett, eller om du må registrere deg først.

Publisert
Sist oppdatert

Fra 1. januar 2014 kom det nye regler for salg av bolig. I den nye bransjenormen for markedsføring av bolig for salg, var det flere punkter som skulle gjøre boligjakten tryggere og enklere for forukeren:

Her ble det satt flere krav, men i følge Forbrukerombudet var et av de viktigste punktene at du skulle få laste ned prospektet direkte fra nettet, uten å måtte registrere deg med personopplysninger.

Men nå viser det seg at det har vært en uenighet mellom forbrukerorganisasjonene og eiendomsmeglerbransjen på dette punktet.

Og der er ståa:

For mens noen meglere lar deg laste ned direkte fra nett ved et klikk, krever andre at du fyller inn personopplysninger før du kan få tilsendt prospekt.

Nedlastbare prospekt

Da DinSide snakket med Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukerombudet i november, forklarte hun at med den nye bransjenormen skulle alle som var interessert kunne laste ned prospekter direkte.

- Det skal ikke være nødvendig å oppgi personopplysninger for å få lastet det ned, sa Skjelbostad til DinSide.

Forbrukerombudet anser dette som viktig fordi boligkjøp er en stor økonomisk avgjørelse, som det er viktig å få god informasjon om før visning.

Både Eiendomsmeglerforetakenes forening (EFF) og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har imidlertid hatt dette punktet oppe til ny debatt internt:

Og mens NEF har landet på at de vil si ja til det opprinnelige forslaget, så vil ikke EFF være med på det. EFF vil altså fortsatt kreve registrering av personopplysninger før du skal få tilsendt eller lastet ned prospektet fra nett.

Ønsker sporbarhet for å gi opplysninger

- Dette er et forslag som man ikke har vært enige om, sier Christian Dreyer, administrerende direktør i EFF til DinSide.

Han forklarer at bakgrunnen for uenigheten har vært ulike oppfatninger av formuleringen av normen. Det forslaget som de nå har oppe til vurdering, vil ikke tillate anonym og øyeblikkelig nedlasting av prospekt. Forslaget som de har til vurdering, er et som vil åpne for registrering av personopplysninger.

- Vi ønsker å spore informasjon som gis til interessentene, både for å kunne følge opp interessenter som ønsker å bli fulgt opp, men det viktigste er for å kunne sende oppdatert informasjon om eiendommen - det kan være om prisen justeres, eller det kan være juridisk informasjon som vil ha betydning for de som søker etter bolig, sier Dreyer til DinSide.

- Det siste mener vi er ytterst viktig, det er slik at en forbruker som laster ned en salgsoppgave, opplever den som endelig. Men hvis noen kjøper en bolig og ikke har hatt de siste opplysningene og oppdateringene, og det skjer noe underveis, kan det være uheldig for forbrukeren at han ikke hadde lest den siste oppdateringen. Så det er av hensyn til forbrukeren at vi ønsker dette. Det mener vi er god forbrukerpolitikk, sier Dreyer.

EFF ønsker ifølge Dreyer å lande dette så raskt som mulig.

Alt om å kjøpe bolig på DinSide

- Dette er ikke markedsføring

Eiendomsmegler 1 er et av meglerhusene som ønsker en løsning slik Dreyer skisserer.

Odd Nymark, administrerende direktør for EiendomsMegler 1 Oslo Akershus, sier til DinSide at de som laster ned prospekter har en særlig interesse for den aktuelle eiendommen - og at det da er viktig å ha mulighet til å nå disse interessentene med informasjon om eventuelle endringer i visningstidspunkt, bud og annen informasjon.

- Forbrukerombudet mener at en forbruker som har lastet ned salgsoppgave ikke kan kontaktes av megler i relasjon til den aktuelle eiendommen, fordi dette er å anse som en markedsførings-henvendelse etter markedsføringsloven § 15. Formålet med meglers henvendelsen er imidlertid ikke å markedsføre boligen eller meglers tjenester, men å holde forbrukeren oppdatert om en eiendom som det er vist særlig interesse for.

- Vår oppfatning er at forbrukeren ved å laste ned salgsoppgaven må sies å være et kundeforhold i relasjon til denne eiendommen, og at megler derfor har anledning til å ta kontakt med forbrukeren. Hensynet til at forbrukeren skal kunne få oppdatert og riktig informasjon om eiendommen må veie tyngst, uttaler Nymark i en e-post til DinSide.

Han understreker at interessenter likevel vil få mulighet til å reservere seg mot å bli kontaktet av megler, med det nye forslaget som nå er til behandling.

Alt om å selge bolig på DinSide

- Ikke viktig nok

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) har i motsetning til EFF altså landet på å si ok til den opprinnelige tolkningen av punktet:

De sier altså ja til at prospektene skal være åpne for direkte nedlasting.

- Vi ser at dette kan ha noen sider som er uheldige, men de er ikke viktige nok. Vi valgte å gå inn på forbrukernes interesser. Og det er viktig å være så godt forberedt som mulig til visning, sier Finn Tveter, administrerende direktør i NEF til DinSide.

- Det er faktisk slik at hvis man går på en visning og tar med seg en salgsoppgave, så behøver man ikke vise identifikasjon eller legge igjen personinformasjon. Så dette burde ikke være noe problem, sier han.

Han poengterer også at jo mer informert interessentene er i forkant av en visning, jo mer målrettet kan de være på visningen, og jo raskere kan de gå gjennom alle punktene i den prosessen som det er å kjøpe bolig. Det er bedre enn å komme uforberedt på visning, for så å gå hjem og lese prospektet - og måtte komme tilbake for å undersøke det man har lest i prospektet.

- Det viktigste er at vi kan gi bedre informasjon til forbrukeren. Vi skal gjøre det vi kan for at objektet som skal selges skal defineres så godt og så korrekt som mulig. Det er viktig at selger vet hva han selger og at kjøper vet hva han kjøper, sier Tveter.

- Forhandler fortsatt

Om Bransjenormen

Bransjenormen er utviklet av bransjen, representert ved Advokatforeningens Eiendomsmeglingsgruppe, Eiendomsmeglerforetakenes forening, Norske Boligbyggelags Landsforbund og Norges Eiendomsmeglerforbund i samarbeid med Forbrukerrådet og Forbrukerombudet.

Normen er en veileder for alle som markedsfører boliger i en profesjonell sammenheng, men kan også gi god veiledning for privat markedsføring.

Bransjenormen er et uttrykk for hva som må anses for å være god markedsføringsskikk ved markedsføring av bolig overfor forbrukere.

Formålet med bransjenormen er å etablere en felles praksis for hvilke opplysninger som skal

formidles til potensielle kjøpere, samt å sikre at markedsføringen, herunder annonser, prospekt/ salgsoppgave og andre fremstillinger som er egnet til å påvirke etterspørselen etter

eller tilbudet av en eller flere boliger, gir en mest mulig objektiv, balansert, veiledende og riktig fremstilling av boligen som markedsføres. Målet er at alle vesentlige forhold ved boligen kommer frem. Normen skal sikre at markedsføringen er i tråd med de til enhver tid gjeldende rettsregler og være innenfor kravene til god meglerskikk.

Du kan lese den «gamle» normen her (som altså er gyldig nå), og den nye normen her (som trer i kraft 1. januar 2014).


Tonje Hovde Skjelbostad, fagdirektør i Forbrukerombudet, sier til DinSide at de fortsatt forhandler om dette punktet.

- Det er en prosess med ulike syn. Vi håper at vi kan komme til enighet, og at vi kommer fram til en best mulig løsning for forbrukeren som også bransjen kan leve med, sier Skjelbostad til DinSide.

Hun forteller at løsningen som nå ligger på forhandlingsbordet omfatter en type identifisering for å få tilsendt prospekt - men at det skal ligge restriksjoner i bruken av disse personopplysningene.

Hun poengterer også at DNB allerede har et system for nedlasting av prospekter ute, uten innhenting av personopplysninger.

- Vi synes DNBs løsning er forbilledlig, og det viser bransjen at det går an, avslutter Skjelbostad.

Men DNB har allerede fjernet den åpne løsningen ...

Men da DinSide kontakter DNB for kommentarer rundt den åpne løsningen med direkte nedlasting, får vi vite at de er på vei den andre veien, altså bort fra den åpne nedlastingen.

Therese Frogner Sverre, leder for forretningsutvikling i DNB Eiendom, sier til DinSide at de har hatt åpen nedlasting av prospekter siden dette ble mulig hos Finn.no, men at de nå er i gang med utrulling av et annet system som krever kontaktinformasjon fra de som vil laste ned.

Per i dag ligger det altså noe igjen etter den gamle løsningen som altså lar interssenter laste ned uten å registrere seg, og samtidig er det endel som er ute med ny løsning - som altså krever at interessenter fyller inn kontaktinformasjon.

- Vi har jobbet lenge med en teknisk løsning for å få til registrering, og det er helt tilfeldig at dette skjer nå, sier Frogner Sverre til DinSide.

- Vi støtter EFF i tolkningen av denne normen, og inntil det blir en eventuell endring av tolkningen av normen, så gjør vi også det, sier Frogner Sverre til DinSide.

300 SMS-er, 80 telefonsamtaler og en MMS: Vi var flue på veggen under en budrunde

Opplysningene må være riktige

I tillegg til kravene som er i den nye bransjenormen, må boligselgere også rette seg etter markedsføringsloven. Det betyr at markedsføringen skal være korrekt og etterrettelig, og at markedsføringen ikke skal være villedende overfor forbrukerne.

Det er dessverre tilfeller hvor boligselgere og meglere faller for fristelsen og for eksempel «strekker» de geografiske grensene og plasserer et hus på et mer velrennomert sted, jukser med felleskostnadene eller frister med usannsynlig lave priser - lokkepriser.

Dette strider imot Bransjenormen, og er selvsagt ikke lov.

Dersom du opplever feilaktig markedsføring av bolig, kan du enkelt sende tips eller klage til Forbrukerombudet - dette kan du enkelt gjøre elektronisk.

Les: Huset «flyttet» til nabokommunen

Du kan lese den nye normen her.

Vi bryr oss om ditt personvern

dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

Les mer