Tvungen fordel

Eierskifteforsikring er ment å sikre selger av en bolig mot krav fra kjøper, om denne skulle oppdage skjulte feil eller mangler. Kjøper du bolig gjennom Notar er sjansen imidlertid stor for at du som kjøper må være med på å betale både premie - og egenandel.


DinSide Bolig har tidligere tatt opp både eierskifteforsikring og Notars lille gule emblem boligdeklarert.

Merkelig praksis

Britiske Aleya Begum er en av dem som har kjøpt en såkalt "boligdeklarert" eiendom. Hun stiller seg totalt uforstående til Notarmeglernes praksis som pålegger kjøper å betale 40 prosent av denne forsikringen, dersom selger har valgt dette alternativet.

Ifølge Notars forsikringsmegler Anticimex, gir boligskifteforsikringen boligdeklarert utvidete rettigheter i forhold til avhendingsloven.

Trykk her for å lese kommentarer fra Anticimex og Notar.

Kjøper du en boligdeklarert bolig må du være med å betale for forsikring mot skjulte feil og mangler. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Per Ervland
Kjøper du en boligdeklarert bolig må du være med å betale for forsikring mot skjulte feil og mangler. Illustrasjon: Per Ervland Foto: Per Ervland Vis mer


- Jeg er jo klar over at jeg kjøpte leilighet med denne forutsetningen, og er fornøyd med kjøpet, men jeg skjønner ikke hvordan de kan pålegge meg å betale for en forsikring jeg ikke vil ha. Hvorfor i alle dager skal jeg måtte betale for at selger skal få eierskifteforsikring? sier hun til DinSide.no.

I utgangspunktet prøvde hun å unngå dette, men kjøper og megler sto på sitt, boligen skulle selges med boligskifteforsikring, noe som betydde en merutgift på over 5.000 kroner.

- Det er ikke det at 5.000 kroner er så mye i den store sammenhengen. Men det kan være den tuen som velter boligkjøpet, om en ikke har så mye egenkapital, sier Begum.

Rammer førstegangsetablerere

Problemet er størst for førstegangsetablerere, uten så mye egenkapital. En får sjelden lån fra banken til å dekke mer enn verdien på leiligheten. Har den fellesgjeld, trekkes dette fra, og må betales fra egen lomme. I tillegg kommer vanlige omkostninger (pluss eventuelt 2,5 prosent dokumentavgift) og utgifter i forbindelse med flytting.

- Selve summen til forsikring er ikke så stor, men det er en ekstrautgift jeg ikke skjønner at selger skal ha. Visst sier de at det gir kjøper ekstra fordeler i forhold til avhendingsloven, men burde jeg ikke selv kunne velge om jeg vil ha denne fordelen?

Forsikringstilbyder sier fordelene er større enn prislappen. Les mer her.

Dyr premie

Boligskifte-
forsikring

Er det rimelig at kjøper må være med å betale eierskifte-
forsikringspremie? (Avsluttet)
Nei, det er selgers ansvar.(87%) 332
Ja, det kommer jo kjøper til gode.(8%) 31
Egentlig burde kjøper betale alt.(5%) 18
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Begum setter også spørsmålstegn ved beløpets størrelse. - Ikke bare må jeg være med å betale for denne forsikringen, men den er også dyrere enn andre eierskifteforsikringer på markedet. En kollega av meg som nylig solgte en bolig i tilsvarende prisklasse betalte mindre i eierskifteforsikring enn meg. Og hun betalte 100 prosent, jeg sto kun for 40.


Nå varierer erstatningsbeløp og dekningsgrad på eierskifteforsikring, så ettersom vi ikke har tilgang på hvilket selskap denne kollegaen har brukt, har vi ikke fulgt opp dette denne gang. Vi vil imidlertid komme tilbake med mer om de forskjellige variantene av eierskifteforsikring.

Selve boligdeklareringen prissettes til 4 promille av boligens verdi, som så deles omtrent 40:60 mellom kjøper og selger. Selger får størsteparten av regningen, men så er det altså han som velger om boligen skal være boligdeklarert.

I tillegg vil både kjøper og selger måtte betale en egenandel på 10.000 kroner for samtlige skader i forsikringsperioden. I kontrakten heter det videre at "(forsikrings)selskapet hefter ikke for selgers egenandel". Som kjøper kan en altså risikere å selv måtte innkreve egenandel fra selger.

Manglende papirer

Da Begum signerte kontrakten for boligen fikk hun ingen kopi av vilkårene i selve boligskifteforsikringen, men løfte om å motta kopi av disse, samt en veileder til hvordan hun eventuelt skulle gå frem om hun skulle trenge å klage.

- Jeg ventet på å motta papirene i posten, men fikk ingenting. Til slutt purret jeg på megler, som sendte meg vilkårene på e-post, sier Begum oppgitt.

I selve kontrakten står det kun et par setninger om at boligen er boligdeklarert gjennom Anticimex, og at en takstmann, som er godkjent av samme firma, har utarbeidet en tilstandsrapport.

- Fordel for kjøper

Roy Nilsen i Anticimex er ikke enig i at en er pålagt å kjøpe denne forsikringen. Ifølge Nilsen står selger selv fritt til å velge hvilke vilkår han selger boligen under, og boligskifteforsikringen blir følgelig en del av pakken man kjøper. Selger står fritt til å selge med de forutsetninger han ønsker, og kjøper kan ta alle de forbehold i budet han vil.

Trykk her for å lese mer.

Det avgjørende utfallet?

Rent bortsett fra en eventuell trygghetsfølelse, er det mest avgjørende med en forsikring hva som skjer den dagen ulykken eventuelt er ute. Ifølge Nilsen tilfaller omtrent halvparten av utbetalingene kunder som ikke ville fått denne erstatningen med en vanlig eierskifteforsikring, eller ville hatt noen rettigheter ifølge avhendingsloven.


Nilsen vil imidlertid ikke opplyse om hvor mange utbetalinger selskapet har gjort - i forhold til hvor mange krav de har fått.

Vi lurer derfor på: Har du noen erfaringer med denne typen eierskifteforsikring? Fikk du medhold? Og er det egentlig rimelig at kjøper må forsikre seg mot skjulte feil og mangler, når dette vanligvis er en forsikring selger tar? Si din mening i debatten under!