Nytt lovforslag skal gjøre det enda tryggere å kjøpe bolig i borettslag. Foto: Per Ervland
Nytt lovforslag skal gjøre det enda tryggere å kjøpe bolig i borettslag. Foto: Per ErvlandVis mer

Tryggere å kjøpe borettslagsboliger

Nytt lovforslag innebærer blant annet forbud mot lavinnskuddsboliger.

«En trygg og god boform blir nå enda bedre.Torgeir Øines, Forbrukerrådet»


For å stanse misbruk av borettslagsmodellen foreslår Regjeringen nå en ny lov som skal forby salg av boliger med lavt innskudd og høy fellesgjeld.

- Vi tror regjeringen gjennom de ulike forslagene bidrar til tryggere borettslag og dermed gjenskaper tillitten til borettslagsmodellen, sier underdirektør Torgeir Øines i Forbrukerrådet.

- Lovforslagene vil redusere risikoen i borettslag som oppføres, og bidra til færre økonomisk usunne borettslag.

Regjeringen har lenge jobbet med en løsning for å gjøre borettslagsboliger sikrere, blant annet har de vurdert å forby lavinnskuddsboliger, og flere ulike instanser og organisasjoner har presset på for lovfestet maksgrense på fellesgjeld. Før jul ble det også strammet inn i reglene rundt fellesgjeld, og sikringsordninger for borettslag.

Forbrukerrådet er positiv til Regjeringens forslag.  Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no
Forbrukerrådet er positiv til Regjeringens forslag. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no Vis mer


Les også: Skal bli tryggere å kjøpe ny bolig

Maksgrense for fellesgjeld

Går Regjeringens forslag igjennom, vil ikke fellesgjelden i nye borettslag kunne overskride 75 prosent av totalkostnaden på stiftelsestidspunktet. Dette betyr at i praksis vil lavinnskuddsborettslag forbys.

Forbrukerrådet synes grensen kunne vært satt lavere, men mener likevel at 75 prosent er akseptabelt.

- For borettslaget betyr lavere fellesgjeld økt trygghet. Høyere egenbetaling gjør borettslaget bedre rustet til å møte dårlige tider, og reduserer risikoen for mislighold blant beboerne, skriver de på nettsidene sine.

For den enkelte boligkjøper innebærer høyere andel fellesgjeld at flere må finansiere innskuddet gjennom låneopptak i bank, noe som sikrer kredittvurdering av den enkelte. Forbrukerrådet er ikke bekymret for at dette vil heve terskelen for å komme inn i boligmarkedet.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Det avgjørende er den totale kjøpesummen. Boligkjøpere som har økonomi til å håndtere denne, vil få lån selv om en mindre del nå kan finansieres med fellesgjeld. Ingen bør hjelpes inn i for dyre boliger av lave innskudd, mener Øines.

Fellesgjeld er ikke bare negativt: - Ikke betal ned fellesgjelden først

Vil stanse spekulantene

Regjeringen ønsker også å hindre spekulasjonskjøp. Småspekulanter, som kjøper og leier ut som privatpersoner vil få en skatteskjerpelse fra i år, og i det nye lovforslaget heter det at privatpersoner ikke kan kjøpe mer enn én bolig i hvert borettslag, og at eiendomsselskaper ikke kan kjøpe borettslagsboliger under oppføring.

Forbrukerrådet tror dette vil gjøre borettslagsmodellen tydeligere og mer forutsigbar.

- Når man kjøper borettslagbolig, skal man vite at også naboen har kjøpt for å bo der. Dette er en av grunnidéene med borettslagsformen, og vi hilser derfor velkommen en regel som presiserer at dette gjelder i alle borettslagets faser. Utbyggere som er avhengig av investeringsselskap eller privatpersoner som kjøper flere boliger, kan bygge selveierboliger, mener Øines.

Når du skal investere: Bør du kjøpe selveier eller borettslag?

Må oppgi totalpris

I tillegg er det foreslått at totalprisen skal oppgis ferdig summert fra utbygger.

- Dette er grunnleggende viktig, og det er helt riktig at det kommer inn i lovverket. Hadde kjøperne fått tydelig informasjon om totalprisen også tidligere, ville vi antakelig sett langt færre problemer med lavinnskuddsboligene, mener Øines.

Privatpersoner slipper imidlertid unna dette, av en eller annen grunn. Dette mener Forbrukerrådet er uheldig.

- Totalprisen må opplyses i alle typer salg, mener Øines.

Les også: Har du krav på erstatning om borettslaget går konkurs?

Forbyr selgerfinansiering

Det skal også bli tydelige skillelinjer mellom selger og lånegiver, gjennom regler som skal hindre at utbygger kan gi lån til boligkjøperens innskudd. Forbrukerrådet peker på at det er spesielt viktig å sikre at kjøpere med liten egenkapital ikke får lån fra aktører som ikke har frarådningsplikt.

- Vi har sett eksempler på at utbygger har bidratt med finansiering til kjøpere som ikke har fått lån i banken. Dermed har borettslaget fått inn beboere som ikke har økonomi til å betjene felleskostnadene. Dette betyr lite for selger, som overlater problemene til borettslaget, sier Torgeir Øines.

Og i tillegg ønsker Regjeringen å stille minimumskrav til sikringsordninger for borettslag.

Les mer på Forbrukerportalen