Trinn 3: Salgsoppgaven

Selv om de interesserte har studert annonsen nøye på forhånd, vil de aller fleste ha sin egen kopi av prospektet.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Pass derfor på at du ikke går tom - det er bedre å ha for mange enn for få.

Det ser alltid best ut med farger, spesielt der det er bilder. Og bilder bør du absolutt ha. Er noen interessert i boligen din, vil de garantert studere prospektet nøye når de kommer hjem.

Har du fargeprinter, er det å foretrekke. For å være på den sikre siden bør du uansett bruke kopimaskinen på jobben, og lage noen sikkerhetskopier.

Pass også på at du legger med kopi av plantegningen, verditakst og tilstandsrapport. Spesifiser også om det er butikker, postkontor, og offentlige kommunikasjonsmidler i nærheten.

Få noen andre til å lese korrektur. En salgsoppgave som i utgangspunktet kunne vært veldig fin, vil miste sin glans om den er skjemmet med skrivefeil.

Dette bør du presisere

Det er du som kjenner boligen i praksis, og er noen interessert i boligen må du være forberedt på å svare. Her kommer en oversikt over informasjon kjøper vil være interessert i:

 • Oversikt over heftelser. Skaff deg oversikt over alle heftelsene som er knyttet til boligen. Banken kan gi deg oversikt over hvor stort boliglån du har, og eventuelle andre lån som er tatt opp med sikkerhet i boligen.

  Helftelsene vil også være registrert i grunnboken.

 • Rådighetsbegrensninger. I tillegg til opplysninger om heftelser, vil eventuelle klausuler knyttet til boligen være registrert i grunnboken.

  En klausul kan for eksempel inneholde en bestemmelse om at naboen skal ha rett til å bruke hagen. Slike klausuler kan forringe boligens verdi ganske betraktelig, så dette er informasjon du er nødt til å gi kjøperen.

  En utskrift fra grunnboken skaffer du deg ved å henvende seg til sorenskriveren eller byskriveren der du bor. En slik utskrift koster ca. 120 kroner.

 • Reguleringsplaner. Skaff deg oversikt over reguleringsplaner i området. Planlegges for eksempel motorvei forbi hagen din, vil de nye kjøperne ha interesse av å vite det. Og reguleringsplanen har stor betydning for verdien på boligen. Kan med fordel tas med i prospektet.

  For å få vite hvilke reguleringsplaner som gjelder i ditt område, tar du kontakt med kommuneadministrasjonen der du bor.

 • Planene i borettslaget eller sameiet. Bor du i borettslag eller i et sameie, vil potensielle kjøpere være interessert i å vite mest mulig om forholdene i borettslaget.

  Sørg for å få kopi av vedtekter, årsberetning, regnskap og budsjett. Kjøperne vil være spesielt interessert i å vite hvor stor boligens andel av fellesgjelden er, og om det foreligger planer om å øke fellesgjelden. Ta med i prospektet.

 • Sjekk ligningsverdien. Ligningsverdien på boligen får du ved å henvende deg til ditt lokale ligningskontor. Ta med i prospektet.