Fest eller faenskap? Det kommer an på hvem du spør... Foto: DinSide
Fest eller faenskap? Det kommer an på hvem du spør... Foto: DinSideVis mer

To gode naboer?

Ikke alltid. Vi har sjekket hvor mye støy du kan lage - og hvor mye du bør tåle.

Nabostøy-saker kan vinkles på to måter. De kan fokusere på den frustrerte og forbanna naboen som sover med øreplugger i helgene fordi den festglade fyren vegg-i-vegg ikke helt klarer holde styr på volumknappen, enten det gjelder på anlegget eller på festdeltakerne.

Eller så kan saken fokusere på den festglade fyren som river seg i håret fordi øreplugg-naboen ringer til politiet eller klager til borettslaget hver eneste gang det avholdes en fest.

Ifølge Huseierne.no er det omtrent det som har skjedd i Haugesund nylig, slik det blant annet står beskrevet i Haugesunds Avis.

Festfrustrasjon

En 27-åring ble så frustrert av at én og samme nabo klagde til politiet hver gang han hadde fest, at han like godt sendte brev til Haugaland og Sunnhordland politidistrikt for å forhøre seg om hvor lenge han har lov å holde på før han må gi seg.

Vedkommende har nemlig fått beskjed av ordensmakten om at neste gang de mottar klage, vil han bli bøtelagt.

– Kan jeg feste fram til klokken 23 uten at dere dukker opp med en gang den ene naboen ringer? Jeg har pratet med andre naboer, og de synes også denne ene naboen overdriver når han ringer politiet, skriver 27-åringen blant annet i brevet til politidistriktet, ifølge Haugesunds Avis.

Saken sier ingenting om hvor mange ganger i måneden 27-åringen samler vennene sine i eneboligen, og vi får heller ikke vite hvor mye musikk og støy som faktisk siver ut fra huset.

Nabokrangler har som kjent en tendens til å bli særdeles følelsesladete og subjektive, og "støy" er heller ikke noe begrep det er enkelt å enes om. Ifølge ordensmakta selv kan en uansett ikke tillate seg hva som helst.

Kan gi bøter

- Hvis en går inn på Oslo kommunes kommunale politivedtekter, kan en benytte seg av § 2-1 om "Ro og orden på offentlig sted" ved nabostøy. Utgangspunktet for vedtektene er at det skal være ro mellom klokka 23 og 06 på offentlig sted, sier John Finsberg, ordenssjef ved Sentrum politistasjon i Oslo.

Ettersom et boligområde fint kan gå inn under definisjonen for et "offentlig sted", er det med andre ord ikke noe problem for politiet å bruke disse bestemmelsene ved eventuelle naboklager om for eksempel festbråk.

«Vi kan inndra eller beslaglegge støykilden»


Mange kommuner har vedtatt slike politivedtekter i kommunestyret, som blant annet regulerer atferd på offentlig sted. Selv om det ikke virker som det er så vanlig å tidfeste perioden hvor det skal være ro så detaljert som Oslo kommune gjør, er ordlyden i de vedtektene vi har sjekket rimelig like.

Beboere i borettslag er underlagt egne husordensregler, men selv om avstanden mellom husene i et boligområde kan være langt større enn i et borettslag, er det ikke politiets erfaring at dette utgjøre noen vesentlig forskjell for de som utsettes for støy.

- Det kan kanskje virke som det er større toleransenivå i nabolag med eneboliger fordi det er større avstand mellom husene, men i utgangspunktet er det klageren som ringer inn og som ber om hjelp som må ligge til grunn, sier John Finsberg.

Når støyen forekommer kan også få betydning for hvordan politiet reagerer, selv om dette ikke skyldes noen bevisst holdning fra ordensmaktens side. Klager du på en fest midt i uka er sjansen for at du får hjelp større enn hvis du klager natt til søndag.

Hyggelig gjeng, selv om russen er et av vårtegnene som lager mest lyd. Foto: Colourbox.com
Hyggelig gjeng, selv om russen er et av vårtegnene som lager mest lyd. Foto: Colourbox.com Vis mer


- I utgangspunktet behandler vi alle klager likt, men i helgene har vi mer å gjøre og må derfor ofte prioritere andre oppdrag. Midt i uka har vi bedre kapasitet, og da er det også enklere å sende ut folk, forklarer Finsberg.

Går naboene det gjelder virkelig langt over streken, og en vanlig advarsel eller to ikke gjelder, har politiet mulighet til å reagere strengt.

- Det er vanskelig å si noe generelt rundt dette, men hvis en snakker om naboer som lager støy over lengre tid, gjerne i flere uker, kan vi først gi et pålegg. Nekter de å etterkomme pålegget, kan vi, avhengig av hvor alvorlig det er, gi bøter med hjemmel i straffelovens paragraf 350. Vi kan også inndra eller beslaglegge støykilden, noe vi blant annet har gjort mot russ som kjører rundt med enorme lydanlegg. Dette også hjemlet i straffeloven for å forebygge straffbare handlinger, sier Finsberg.

Bøtesatsene ligger forøvrig på mellom 6.000 og 9.000 kroner, avhengig av situasjonen og påleggene som er gitt.

Men denne boten trenger du ikke betale.

- Sommeren verst

Borettslagene merker godt at sommeren er her, og ettersom blokkene ofte står tett, og avstanden mellom leilighetene er enda tettere, slipper heller ikke de unna nabostøyen. Husordensreglene er i de fleste tilfeller tydelige på hva som tolereres og ikke tolereres av bråk, men styreforman i Smalvollskogen Borettslag i Oslo, Eddie Pedersen, mener ikke at dette er noe stort problem.

Styreformann i Smalvollskogen Borettslag, Eddie Pedersen, mener det er viktig at Styret i et borettslag tar alle henvendelser om støy på alvor.
Styreformann i Smalvollskogen Borettslag, Eddie Pedersen, mener det er viktig at Styret i et borettslag tar alle henvendelser om støy på alvor. Vis mer


- Disse reglene må følges opp innimellom, men stort sett går det greit. Vi har veldig lite klager i vårt borettslag, sier han.

Pedersen merker derimot at sommeren allerede er godt i gang i hovedstaden, for når folk samles på balkongen og gjerne tar med seg både den gode stemningen og den høye musikken ut, øker også klagemengden.

- Det er verst når det blir veldig pent være ute, og det er lett å bli sittende ute litt. Vi har allerede fått et par reaksjoner så langt i år, og merker at beboerne har begynt å samles ute i større og større grad. Vi er i ferd med å forfatte et rundskriv akkurat nå som skal sendes ut til alle beboerne, med oppmodning om å følge husreglene også på sommeren, sier Pedersen.

- Ring politiet

Styreformannen har inntrykk av at de fleste borettslag i Oslo som ligger under Obos-paraplyen har en felles forståelse av hvor lenge fester kan vare og hvor mye støy en kan gi fra seg underveis, men innrømmer samtidig at det er grenser for hva et styre kan foreta seg hvis det oppstår konfliktsituasjoner mellom naboer.

- Vi har ikke myndighet til å gjøre noe på egenhånd. Vi et har et vekterselskap som vi eventuelt kan tilkalle, men de har heller ikke noen myndighet utover å be folk om å roe seg. Det jeg pleier å anbefale folk å gjøre hvis det tilspisser seg, er å ringe politiet. Det er de som er den egentlige ordensmakten, forteller Pedersen.

I OVERKANT? Typisk eksempel på høyttaler som kan skremme nye naboer hvis de får øye på flyttelasset.
I OVERKANT? Typisk eksempel på høyttaler som kan skremme nye naboer hvis de får øye på flyttelasset. Vis mer


Selv om han anbefaler at folk ikke "har fest hver eneste helg", eksisterer det likevel et ganske liberalt punkt i Smalvollskogen Borettslags reglement som tillater beboerne å ta seg en stor fest eller to i året.

- Ja, beboerne kan ha to relativt støyende fester i året, forutsatt at de varsler naboene i forkant. Det må naturligvis foregå innenfor rimelighetens grenser, men ved store anledninger som for eksempel bryllupsfester eller russelag er det mulig å slå seg litt ekstra løs, sier Pedersen.

Han forteller videre at det varierer veldig hvem som klager, og at alder, små barn i husstanden, og beliggenhet alle er faktorer som i stor grad spiller inn. Selv har han aldri opplevd å måtte true med utkastelse eller liknende, men i henhold til lov om burettslag, paragraf 5 ("Bortfall av bruksretten"), kan alle borettslag pålegge beboere som vesentlig misligholder boretten om å selge sin andel - som i praksis vil si leiligheten.

Det er en omstendelig prosess som kan ta lang tid, og det blir ryddet opp i de fleste konflikter lenge før det når så langt.

- Vi har hatt noen tilfeller hvor vi har vært nødt til å gå inn med trusler om skriftlig advarsel. At politiet dukker opp har også beroligende effekt, så lenge folk er sånn noenlunde tilsnakkendes, sier Pedersen.

Les også: Hvorfor i alle dager er dette lov?

Så hva skal du gjøre?

VARSLE FRA: Nabovarsel er et godt utgangspunkt for en vellykket fest - eller for eventuelle andre begivenheter som kan medføre støy.
VARSLE FRA: Nabovarsel er et godt utgangspunkt for en vellykket fest - eller for eventuelle andre begivenheter som kan medføre støy. Vis mer


Politiet og borettslagene befinner seg på nesten samme side når det kommer til støyplager, i den forstand at de begge er instanser som naboer gjerne henvender seg til når bråket fra andre leiligheter eller boliger tar overhånd.

Derfor har de naturlig også noen råd å komme med, både til de som fester, og de som ikke gjør det.

- Et generelt råd er at naboene selv burde ta kontakt med de man blir plaget av. Man føler det er lettere å ringe til politiet, og så vil de at vi skal ringe naboen fordi se selv ikke ønsker å blande seg inn. Ta kontakt, si fra at du blir plaget, og spør om det ikke er mulig å dempe seg, sier John Finsberg fra Sentrum politistasjon i Oslo.

Både Finsberg og Eddie Pedersen fra Smalvollskogen Borettslag er enig om at naboer som vet de kommer til å lage mye og høy lyd, bør sette opp et nabovarsel.

- Skal man ha en hagefest eller liknende, send ut nabovarsel i forkant, så får de andre naboene anledning til å finne fram øreproppene før de legger seg, eller eventuelt reise på hytta akkurat den helga, avslutter Finsberg.