<i>Illustrasjon: Per Ervland</i>
Illustrasjon: Per ErvlandVis mer

To eiendomsmeklere i Bergen fratatt bevilling

Bergen/Oslo (NTB-Jon Even Andersen): Kredittilsynet fratar to eiendomsmeklere i Bergen bevillingene fordi de to Notar-selskapene har brutt eiendomsmeklingsloven og god meklerskikk.

Notar Eiendom Bergen og Notar Nybygg Bergen AS har etter Kredittilsynets vurdering "grovt og vedvarende tilsidesatt sine plikter etter eiendomsmeklingsloven".

Begge er fratatt bevillingene etter at Kredittilsynet undersøkte forholdene i selskapene.

- Dette er en alvorlig sak. Vi vurderer om vedtaket skal påklages. Alle sider av vedtaket blir vurdert, sier informasjonsansvarlig Eivind Rodem i Notar til NTB.

Kunder i risiko

Kredittilsynet mener de to selskapene har formidlet boliger under oppføring på en måte som anses å være i strid med god meklerskikk.

- Kredittilsynets undersøkelser har avdekket flere tilfeller av egenhandel, oppgjørspraksis som har utsatt klienter for økonomisk risiko og avtaler mellom meklerforetak og klienter i strid med god meklerskikk, skriver tilsynet i en pressemelding.

- Dette er alvorlige anklager, vedgår Rodem, som legger til at Kredittilsynets vedtak omfatter to av Notars 70 kontor i Norge.

Dårlig oversikt

Tvilsom bransje?

Stoler du på eiendomsmeglerne? (Avsluttet)
Nei, det er en bransje med mange råtne epler.(61%) 139
Tja, jeg er litt skeptisk til noen selskaper.(21%) 48
Ja, selvfølgelig. Det er ikke mer snusk i denne bransjen enn i andre!(18%) 42
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Kredittilsynet peker også på at det har vært mangelfull føring av meklingsjournal. Det har ført til at Notar har hatt dårlig oversikt over hvilke boliger som til enhver tid faktisk har vært solgt og hvem som har vært faktisk kjøper.

- Vi har satt i verk tiltak som sørger for at alle kunder blir ivaretatt på best mulig måte, sier informasjonsansvarlig Eivind Rodem.

Han vil ikke vil si noe mer om hvordan Notar skal sørge for dette.

Full stans

Kredittilsynet slår fast at Notar Eiendom Bergen og Notar Nybygg Bergen nå ikke har anledning til å ta på seg nye oppdrag.

Rodem vil ikke kommentere hvilke personalmessige konsekvenser saken har fått eller kan få:


- Alle våre ansatte blir ivaretatt. Vi tar vare på menneskene i denne prosessen. Ut over det kommenterer vi ikke personalmessige forhold, sier han. (©NTB)

[email protected]