Tjener 1.500 kr. hver dag

I byene med det heteste boligmarkedet steg husprisene med over 1.500 kroner PER DAG, ifølge DinSide Økonomis beregning.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

DinSide Økonomis beregning av hva boligeiere i de åtte største byene i Norge har tjent per dag det siste året, er oppsiktsvekkende:

Opp, opp og opp - foreløpig i alle fall.
Opp, opp og opp - foreløpig i alle fall. Vis mer

For bor du i et 160 kvadratmeter stort hus i Tromsø, har du faktisk tjent hele 1.534 kroner per dag de siste 12 månedene. Dermed har du hatt en "papirinntekt" på hele 46.000 kroner hver måned - vel å merke i nettokroner. Og skal du selge vil altså denne boliggevinsten være skattefri, så lenge du oppfyller kravene til bo- og eiertid.

Det overstiger nok det de fleste får utbetalt fra arbeidsgiveren sin... Det understrekes imidlertid at disse beregningene er gjennomsnittlige.

For huseiere

I beregningene har vi tatt utgangspunkt i prisstatistikken til Norges Eiendomsmeglerforbund, og funnet hvor mye kvadratmeterprisene har gått opp i de enkelte byene fra juni 2004 til juni i år. Dessuten har vi forutsatt at et gjennomsnittshus er 160 kvadratmeter stort.

Se hvor mye hus i de åtte største byene har økt i verdi hver dag

Som nevnt tidligere: Det siste året har vært spesielt lukrativt for huseiere i Tromsø. Men også huseiere i Oslo, har hatt et fint år: De har nemlig tjent 1.359 kroner per dag i denne perioden.

BOLIGMARKEDET

Har du "tjent" mye penger i boligmarkedet de siste årene? (Avsluttet)
Ja, hurra!(66%) 482
Nei, dessverre!(34%) 249
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.

Av de åtte byene vi sjekket, var det Drammen som kom ut med den laveste veksten. Her har nemlig huseiere bare hatt en daglig fortjeneste på 438 kroner.


Bor du i byblokk?

Eiere av leiligheter har også tjent noen greie dagslønninger ved å eie - men fortjenesten i kroner og øre er selvsagt mindre, fordi kvadratmeterantallet i leiligheter vanligvis er lavere enn i hus.

Se hvor mye leiligheter i de åtte største byene har økt i verdi hver dag

Også i denne kategorien er det Tromsø som kommer ut med de høyeste dagsfortjenestene. Her vil en eier av en gjennomsnittlig leilighet på 80 kvadratmeter ha tjent 833 kroner per dag. Lavest er fortjenesten i Drammen med 110 kroner per dag.