Tips: Kaksekåk fra Husbanken

BOLIG: Bygg eneboligen over 1,5 etasjer pluss loft. Da kan du bygge et dobbelt så stort hus med husbankfinansiering enn om du bygger alt på ett plan.

Tips: Kaksekåk fra Husbanken

  1. Grafen: Smalt og langt?
  2. Hvorfor 1,5 etasjer?

Gode gamle Husbanken skal være et "verktøy for å nå de boligpolitiske målene" her i landet. Banken skal bidra til at folk flest har råd til å skaffe seg et egnet sted å bo - til en overkommelig pris.

Lånerenta er derfor gunstig og gebyrene er lave. Per i dag er fast rente 6,8 prosent (nominell rente), mens flytende rente er 6,0 prosent. Sistnevnte heves til 6,4 prosent fra 1. oktober. I tråd med Husbankens profil skal boliger som finansieres av banken ha "nøktern størrelse og standard".

Hvor er magien?

Triks på loftet og ha en lang og smal hverdag. (Bilde: Anne Angelshaug) Vis mer

Det gir seg utslag i at du ikke kan regne med å få husbanklån til å bygge en kaksevilla. Husbanken setter grensa ved 120 kvadratmeter, som er det største huset du kan få finansiert av dem. Og du kan ikke få delfinansiert et hus som er større enn 120 kvadratmeter.

Ergo er 120 det magiske tallet. Men hvor magisk er det egentlig? Går det an å utnytte regelverket til din fordel? Vi har sett på saken.

Du får rabatt

Selv om Husbankens regler for arealberegning er fordummende innfløkte, er følgende krystallklart: De forskjellige etasjenes areal beregnes etter følgende faktorer:

  • Kjellerplan: 0,2
  • Underetasjeplan: 0,5
  • Etasjeplan: 0,6
  • Loftsplan: 0,3
  • Hovedareal: 1,0
Er kjelleren på 100 kvadratmeter, regner Husbanken kun 20 prosent av arealet - altså 20 kvadratmeter. De resterende 80 kvadratmeterne regnes ikke med i totalarealet. For underetasjeplanet regner Husbanken 50 prosent av arealet og så videre. Du får med andre ord rabatt.

Hva er hva?

Kjelleren regnes som kjellerplan (K) dersom himlingen/taket er høyst 0,5 meter over det gjennomsnittlige nivået på terrenget rundt boligen.

På underetasjeplanet (U) er himlingen høyere enn 0,5 meter, men ikke høyere enn 1,5 meter over det gjennomsnittlige terrengnivået rundt huset.

På etasjeplanet (E) er himlingen høyere enn 1,5 meter over det gjennomsnittlige terrengnivået rundt huset.

Loftsplanet er et plan under skråtak der bredden mellom de innvendige skrå takflatene er mindre enn 1,9 meter i 1,9 meters høyde.

Nøkkelen til smart utnyttelse av Husbankens arealregler ligger i beregningen av arealet i husets forskjellige plan/etasjer. Klikk på linken øverst til høyre i artikkelen for å se hvordan du bør gjøre det.