Tallenes tale 1998

Slik var renta og boligprisene for to år siden:

Renta opp 7 ganger

Norges Bank satte opp utlånsrenta hele 7 ganger i løpet av 1998.

  • Ved inngangen til 1998 var utlånsrenta på 5,5 prosent.

  • Etter 7 rentehopp, det siste den 25. august, var renten ved utgangen av året hele 10 prosent.

Boligpriser

Boligprisene gikk noe ned på høsten i 1998, etter at renta var justert opp. Men alt i alt gikk prisene opp i forhold til året før. Tallene nedenfor er gjennomsnittstall for hele landet, korrigert for konsumprisindeksen.

  • Enebolig: 8.400 kr. pr. kvm.

  • Småhus: 9.700 kr. pr. kvm.

  • Blokk: 12.700 kr. pr. kvm.

  • Gjennomsnitt: 9.600 kr. pr. kvm.

  • Totalpris for boliger, gjennomsnitt: 1.121 000 kr.

(Kilde: Norges Bank, Norges Eiendomsmeglerforbund.)