Tåler huset ditt høstregnet?

Fuktskader etter store nedbørsmengder gjør skader for millioner på norske boliger hvert år. Slik sjekker du om ditt hus er trygt.

Gi huset en sjekk nå, så har du sjansen til å utbedre eller skjerme svake punkter og unngå fuktskader. Foto: Sintef Byggforsk
Gi huset en sjekk nå, så har du sjansen til å utbedre eller skjerme svake punkter og unngå fuktskader. Foto: Sintef Byggforsk Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Fuktinntrengning som følge av store nedbørsmengder fører til mange kostbare fuktskader på norske hus hvert år. Både kjellervegger, fasader og tak er utsatt. Står ditt hus trygt i høstregnet?

Sintef Byggforsk har utarbeidet en ny håndbok i Byggforskserien som skal hjelpe deg å identifisere symptomer på regnvanninntrengning, og gi råd om utbedring og fuktsikring av huset ditt: Fuktskader – årsaker, utredning og tiltak.

Fukt kan lett medføre omfattende skade på en bygning. Ofte fører fuktskadene også til et skadelig inneklima og til helseproblemer. Derfor er det svært viktig å håndtere fuktskader på riktig måte. Det aller viktigste du gjør, er før uhellet inntreffer. Så hvorfor ikke bruke litt tid i dag, og gå igjennom boligen for å se om det er noe som trenger utbedring?

Boligens fem verste fiender

Taket

Både skrå og kompakte tak er utsatt for regnvannlekkasje gjennom utettheter rundt piper, luftekanaler og andre gjennomføringer. Ved samtidig kraftig regn og vind, kan regnvannet trenge inn under takstein eller liknende tekning og føre til råteskader og videre lekkasje. Kompakte tak med asfalttakbelegg og takfolie forutsetter at tekningen er helt tett, særlig der det kan bygge seg opp vanntrykk over hullet.

Lekker taket? Det kan gjøre stor skade, før du merker at du har et problem. Foto: Sintef Byggforsk
Lekker taket? Det kan gjøre stor skade, før du merker at du har et problem. Foto: Sintef Byggforsk Vis mer

Sørg for at:

 • takstein og liknende tekning ikke har svakheter i overganger eller andre unødige utettheter
 • det er god tetting mellom undertak og gjennomføring
 • sveiseskjøter i takbelegg er tette
 • gjennomføringer og overganger er nøyaktig utført
 • kompakte tak har riktig fall
 • sluk i kompakte tak ikke er tettet av løv
Ett av to tak burde fikses. Vet du hvordan taket ditt ser ut? Er du smart, sjekker du taket før de verste høststormene setter inn.

Fasaden

Treverk: Fasader med luftet trekledning kan få mugg- og råteskader dersom regnvannet ikke dreneres riktig ut og materialene ikke får tørke opp skikkelig etter regnet. Slike vegger bør alltid ha totrinnstetting.

Sørg også for at:

 • horisontale lekter ikke sperrer for ventilasjon og drenering
 • luftespalta bak kledningen er stor nok
 • kledningen ikke går for langt ned mot bakken, og aller helst er skråkappet for avrenning
 • endeveden er godt nok overflatebehandlet.
Flasser eller blærer malingen? Se hvorfor

Tegl: Det regnes som nærmest vedlikeholdsfritt å bygge i tegl, men det er likevel et par ting du bør passe på. Fasader med tegl får skjemmende fuktroser og algevekst i fugene ved inntrengning av regnvann, og organisk materiale inne i veggen kan få mugg- og soppskader hvis vannet får trenge helt inn. Er fuktinnholdet i veggen for høyt når vinterkulda setter inn, kan teglen dessuten få frostskader. Sørg for at:

 • luftespalta er tilstrekkelig bred
 • mørtelpølser og mørtelsøl ikke sperrer for lufting og drenering

Murpuss som skaller av er ikke bare skjemmende: Det kan bli dyrt. Foto: Sintef Byggforsk
Murpuss som skaller av er ikke bare skjemmende: Det kan bli dyrt. Foto: Sintef Byggforsk Vis mer


Mur: Murfasader med inntrengning av regnvann er utsatt for puss- og malingsavskalling, frostsprengning, algevekst og saltutslag. Dessuten får de gjerne skader på veggen innenfor i form av fuktflekker og blærer i overflatebehandlingen. Sørg for at:

 • pussen eller malingen er tilstrekkelig regntett
 • overflatebehandlingen og murverket ikke har sprekker eller skader
 • vinduer, dører og beslag er riktig utført
 • bevegelsesfuger er tette
Redd for flomskader på boligen? Slik sjekker du om du er utsatt - og hva forsikringen dekker.

Vinduene

Kondensskader i vinduskarm som følge av dårlig ventilasjon og høy luftfuktighet. Foto: SINTEF BYGGFORSK
Kondensskader i vinduskarm som følge av dårlig ventilasjon og høy luftfuktighet. Foto: SINTEF BYGGFORSK Vis mer


Vinduer er veldig utsatt for regnlekkasjer, og kan typisk få malingsavflassing og råte i karm, ramme og omliggende veggflater. Særlig kan mangelfull tetting rundt vinduet føre til store skader i vegg¬kon¬struk-sjonen under vinduet. Utvendig bør vinduer alltid ha totrinnstetting. Feil plassert eller utformet sålbenkbeslag eller vannbrett fører også ofte til lekkasjer.

Sørg også for at:

 • lufttetningen er riktig utført
 • materialene er hensiktsmessige
 • beslag har tilstrekkelig oppbrett
 • beslagskjøter er utført med omlegg – ikke med fals
 • vinduer i skallmurer og forblendinger har drensrenne over

Kjellerveggene

Fuktgjennomslag i betonggulv. Foto: Sintef Byggforsk
Fuktgjennomslag i betonggulv. Foto: Sintef Byggforsk Vis mer


Kjellervegger kan få skjemmende saltutslag, pussavskalling, muggvekst og råtesopp hvis regnvannet får renne fritt inn i veggen. Har kjellerveggen bindingsverk av tre og mineralullisolasjon på innsiden, kan den få store mugg- og soppskader som det tar lang tid å oppdage. Sørg for at kjelleren er godt ventilert, slik at fuktnivået holdes i sjakk og slik at du unngår spredning av muggsporer til lufta i rommene over.

Sørg også for at:

 • vann fra takrennene ikke slippes rett ned på bakken, men føres bort fra veggen
 • takrenner ikke er tettet av løv
 • terrenget heller ut fra ytterveggen
 • god drenering
Fuktskader – årsaker, utredning og tiltak kan kjøpes i Sintef Byggforsks nettbokhandel for 749 kroner.