Takst er ikke godt nok grunnlag for å selge en bolig, mener meglerbransjen.  Foto: iStockphoto.com
Takst er ikke godt nok grunnlag for å selge en bolig, mener meglerbransjen. Foto: iStockphoto.comVis mer

- Takstordningen er gått ut på dato

Eiendomsmeglere vil fjerne takstmenn og gjøre jobben selv.

«- Meglere har en interesse i salget, derfor er det umulig å bli en nøytral verdisetter. Arne Støbakk, Norges Takseringsforbund»


På Vestlandets Eiendomsmegler-forbunds årsmøte senere denne måneden vil styret foreslå at deler av dagens takstordning fjernes, melder
Bergens Tidende i dag.

- Takstmennene sitter for langt fra markedet til å være fullt oppdatert, og verdien på eiendommen settes ofte lenge før den skal selges. Det er også sjelden at takstmannen får med seg hva eiendommen blir solgt for, sier Kurt F. Buck, leder for Vestlandets Eiendomsmeglerforbund, til avisen.

Han mener ordningen med å bruke verdi- og lånetakst er foreldet, og peker på at denne ikke lenger er i bruk de fleste steder i landet, med unntak av blant annet Bergen og Oslo med omegn. I Rogaland fjernet man takstordningen for 15-20 år siden.

Takst fort utdatert i dagens marked: Når bør du be om ny?

Egen agenda

Arne Støbakk, administrerende direktør i Norges Takseringsforbund er, ikke overraskende imot forslaget. Han hevder meglerne har en egen agenda bak forslaget.

- Meglerne har en skjult agenda de helst ikke snakker om. De bruker verdisetting som et verktøy i salgsprosessen, og manipulerer taksten opp og ned for å få best mulig pris, sier Støbakk til DinSide. - De har en interesse i salget, derfor er det umulig å bli en nøytral verdisetter.

Det er flere meglere som hevder at de er best til å ta tempen på det lokale markedet, at de er mer til stede enn takstmenn. Det er ofte stort sprik mellom takst og salgssum. Følger ikke takstmenn med i tiden?

- Det hevder meglerne. De tar så feil som de kan, sier Støbakk. - Det at takstmenn ikke er med i markedet er direkte galt.

Han peker på at takstmenn ikke bare takserer boliger som skal selges, men at de ofte er med i andre prosesser, som taksering av bolig i forbindelse med skifte av arv, eller skilsmisse.

- Det som er maktpåliggende for oss er at takstmenn takserer. Det betyr å sette verdier. Og takstmenn har også kompetanse innenfor mer byggtekniske områder, sier Støbakk.

Les også: Oppussingen som lønner seg når du skal selge

Alternativet?

I stedet for å bruke takst, ønsker meglerne å ta i bruk såkalte boligsalgsrapporter. Ifølge forsikringsselskapet Protector har 57 av boliger som selges på landsbasis en boligsalgsrapport i stedet for takst, mot 27 prosent av boligene som selges i Hordaland, der takst er langt vanligere.

Forslaget får støtte fra uventet hold.

- Kjøper vil da få et sannferdig bilde av boligen han skal selge, samtidig som kjøper er klar over de feil og mangler boligen har når han skal by, sier rådgiver Jarle Vinje i Forbrukerrådet til Bergens Tidende. - Vi vil gjerne bli kvitt verdi- og lånetaksten. Den har skapt flere problemer enn den har løst.