Systemnøkler ikke kopisikre likevel

Trodde du TrioVings nummererte systemnøkler var sikret mot piratkopiering? Det er de ikke. DinSide kan nå dokumentere at nøkkelfilere villig lager kopier av såkalte systemnøkler.

Da DinSide ba en tilfeldig valgt kjøpesenter-basert skomaker/nøkkelfiler om å lage en kopi av en TrioVing systemnøkkel, ble ingen spørsmål stilt. Etter fem minutter og 185 kroner satt vi med en kopi av systemnøkkelen. Foto: Per Ervland
Da DinSide ba en tilfeldig valgt kjøpesenter-basert skomaker/nøkkelfiler om å lage en kopi av en TrioVing systemnøkkel, ble ingen spørsmål stilt. Etter fem minutter og 185 kroner satt vi med en kopi av systemnøkkelen. Foto: Per Ervland Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

"Flere enn du tror kan ha nøkkel til døra di!", skriver låsselskapet TrioVing i en stor egenannonse på sine nettsider.

DinSide kan nå avdekke at denne advarselen i høyeste grad er aktuell for TrioVings egne systemlås-kunder. Og de er mange. TrioVing selv antar at det er mer enn én million systemlåser i bruk her i landet.

Trodde de var kopisikre

DinSide-leser Bjørn Langlo er en av de svært mange som har utrustet sine eiendommer med TrioVings systemlåser.

- Jeg har de siste 10-15 årene kjøpt flere hundre system-låsesylindre og flere tusen systemnøkler via TrioVings sikkerhetssentre. Årsaken til at jeg har valgt å bruke TrioVings System-konsept - til tross for den høye prisen - er at jeg har vært overbevist om at nøklene har vært sikret mot kopiering. Derfor har jeg inntil nå trodd at jeg til enhver tid hadde kontroll på hvem som kan låse seg inn i mine bygninger, sier Langlo.

Hakeslepp

Bjørn Langlo fikk hakeslepp da en leietager nylig skulle flytte ut. Sammen med de originale TrioVing systemnøklene overrakte leietageren en MisterMinit-kopi. Foto: Jogrim Aabakken
Bjørn Langlo fikk hakeslepp da en leietager nylig skulle flytte ut. Sammen med de originale TrioVing systemnøklene overrakte leietageren en MisterMinit-kopi. Foto: Jogrim Aabakken Vis mer
«Hver gang jeg har hatt behov for nye nøkler, har jeg måttet fylle ut skjema - med signatur og det hele - hos mitt TrioVing Sikkerhetssenter. Nå viser det seg altså at leietagere og andre som har tilgang til mine nøkler, kan kopiere disse på egen hånd, uten min kjennskap.DinSide-leser Bjørn Langlo»


Da en av Langlos leietakere for kort tid siden flyttet ut, endte imidlertid Langlo opp med hakeslepp. Leietageren overleverte nemlig ikke bare de originale, nummererte TrioVing-nøklene. Langlo fikk i tillegg overrakt en kopi. Kopien manglet både nummerering og TrioVing-logo og var i stedet utrustet med et MisterMinit-emblem.

- Hver gang jeg har hatt behov for nye nøkler, har jeg måttet fylle ut skjema - med signatur og det hele - hos mitt TrioVing Sikkerhetssenter. Nå viser det seg altså at leietagere og andre som har tilgang til mine nøkler, kan kopiere disse på egen hånd, uten min kjennskap. Og dermed har jo ikke jeg lenger kontroll på hvem som har adgang til mine eiendommer, sier en oppgitt Langlo.

Ingen spørsmål stilt

Etter å ha sett kopien av Langlos systemnøkkel, oppsøkte DinSide et tilfeldig valgt kjøpesenter i Oslo. Innledningsvis ba vi senterets Jernia-butikk om å lage en kopi av vår medbrakte systemnøkkel. Den ansatte kunne imidlertid fortelle at Jernia ikke kopierer systemnøkler og ba oss ta kontakt med TrioVing.

Da vi oppsøkte senterets kombinerte skomaker og nøkkelsliperi, møtte vi imidlertid ingen motstand. Ingen spørsmål ble stilt og etter fem minutter og 180 kroner, satt vi med en kopi av systemnøkkelen.

Ikke ulovlig

Bjørn Langlo fikk hakeslepp da en leietager nylig skulle flytte ut. Sammen med de originale TrioVing systemnøklene overrakte leietageren en MisterMinit-kopi. Foto: Jogrim Aabakken
Bjørn Langlo fikk hakeslepp da en leietager nylig skulle flytte ut. Sammen med de originale TrioVing systemnøklene overrakte leietageren en MisterMinit-kopi. Foto: Jogrim Aabakken Vis mer


En fellesnevner for kopiene vi har sett, er at enkelte av nøkkelemnenes langsgående sidespor er filt helt ned. Driver nøkkelfilere på norske kjøpesentre med åpenbar kriminalitet?

Nei, faktisk ikke. Etter å ha snakket med en rekke kilder, inklusive låsesmed-mestre, kan DinSide avdekke at det overraskende nok ikke finnes noe lovverk her i landet som forhindrer nøkkelfilere fra å produsere kopier av systemnøkler. Kopiering av systemnøkler er med andre ord ikke ulovlig.

Kun praktiske og etiske hindre

Våre undersøkelser avdekker at de eneste hindrene har vært av praktisk og etisk art: Det har vært vanskelig å få tak i egnede nøkkelemner - og låssmeder og seriøse nøkkelfilere har ansett det som uetisk å kopiere systemnøkler.

Det praktiske hinderet - manglende tilgjengelighet på nøkkelemner - er imidlertid passé. De siste årene har flere aktører, deriblant store, internasjonale nøkkelkonserner som JMA, produsert og solgt nøkkelemner som egner seg for kopiering av TrioVings og andre låsselskapers systemnøkler.

Dermed gjenstår kun den etiske begrensningen. Og at den ikke lenger er spesielt effektiv, har altså DinSide selv kunnet dokumentere.

Aldri blitt fortalt

«- Jeg har vært hos TrioVings Sikkerhetssentre utallige ganger opp gjennom årene i sammenheng med både kjøp av nye systemlås-anlegg, utvidelse av eksisterende anlegg og kjøp av nye systemnøkkel-kopier. Jeg har aldri blitt fortalt at alle som har hatt tilgang på mine systemnøkler helt lovlig har kunnet lage egne kopier.DinSide-leser Bjørn Langlo»


- Jeg har vært hos TrioVings Sikkerhetssentre utallige ganger opp gjennom årene i sammenheng med både kjøp av nye systemlås-anlegg, utvidelse av eksisterende anlegg og kjøp av nye systemnøkkel-kopier. Jeg har aldri blitt fortalt at alle som har hatt tilgang på mine systemnøkler helt lovlig har kunnet lage egne kopier. Jeg har heller aldri fått noen skriftlig informasjon om dette fra TrioVing, til tross for at TrioVings Sikkerhetssenter har all nødvendig kontaktinformasjon på meg som systemkunde, sier Bjørn Langlo.

TrioVing System har ifølge selskapet vært produsert helt siden 1970-tallet og TrioVing har årlig solgt omkring 120.000 system-låssylindre med tilhørende nøkler. Selv om mange av sylindrene åpenbart er kassert, antar altså TrioVing at det finnes mer enn én million system-låssylindre i bruk i Norge i dag.

Useriøse aktører

"Fler enn du tror kan ha nøkkel til døra di!" skriver TrioVing i en egenannonse på sine nettsider. DinSide kan nå avdekke at denne advarselen i høyeste grad er aktuell for TrioVings egne systemlås-kunder. Og de er mange. TrioVing selv antar at det er mer enn én million systemlåser i bruk her i landet. Foto: trioving.no
"Fler enn du tror kan ha nøkkel til døra di!" skriver TrioVing i en egenannonse på sine nettsider. DinSide kan nå avdekke at denne advarselen i høyeste grad er aktuell for TrioVings egne systemlås-kunder. Og de er mange. TrioVing selv antar at det er mer enn én million systemlåser i bruk her i landet. Foto: trioving.no Vis mer


- Når man kjøper et TrioVing System låsesystem, gjennomføres en rekke prosedyrer som gir inntrykk av sikkerhet og seriøsitet. Det skrives en kontrakt og det er spesielle prosedyrer og rekvisisjoner knyttet til det å få bestilt og kjøpt nye nøkkelkopier. Nå viser det seg at TrioVing System-nøkler enkelt og helt lovlig kan kopieres hos frittstående nøkkelfilere. Hva er TrioVings kommentar til dette?

- Markedet har endret seg de siste fem årene. Blant annet har nye, mindre seriøse nøkkelfilere etablert seg i Norge. Vi har siden 90-tallet levert patenterte systemnøkler (se faktaramme, red.anm.), men interessen i markedet for den typen produkter var lav i begynnelsen. Interessen har imidlertid tatt seg opp på 2000-tallet, sier Joakim Lindström, produktsjef i TrioVings sylinder-avdeling.

Lindström ønsker for øvrig å understreke at piratkopi-problemet også gjelder TrioVings konkurrenter.

Står i avtaleskjemaet

Originalen til høyre, sammen med kopien DinSide fikk laget hos en tilfeldig utvalgt nøkkelfiler. Legg merke til at det øvre, langsgående sporet på kopien er filt bort. Foto: Per Ervland
Originalen til høyre, sammen med kopien DinSide fikk laget hos en tilfeldig utvalgt nøkkelfiler. Legg merke til at det øvre, langsgående sporet på kopien er filt bort. Foto: Per Ervland Vis mer


- I hvilken grad blir nye kunder av TrioVing System informert om at nøklene fritt kan kopieres?

- Kunder som kjøper TrioVing låssystemer signerer på skjemaet "Avtaleskjema for valg av låssystemtype". I skjemaet presenteres de ulike produktene vi tilbyr. Under punktet "Ikke patenterte låssystemer" står følgende: "TrioVing standard låssystemkomponenter er ikke lenger beskyttet av patenter. Selv om TrioVing kun selger ufilte nøkkelemner til TrioVing Sikkerhetssentre og lisensierte låsesmeder kan samme nøkkel leveres fra andre leverandører". Samme tekst er også å finne i vår katalog og brosjyre, og er også tilgjengelig på internett.

- Dere opplyser å ha solgt TrioVing System helt siden 70-tallet. Har dere, etter at dere ble klar over problemet, på noen måte informert eksisterende kunder om at nøklene fritt kan kopieres?

- I de tilfeller kunder kontakter oss, informerer vi selvfølgelig om dette. Men en generell kontakt med alle som kjøpt låssystemer fra oss, har vi ikke tatt. Vi har heller ikke tilgang til adresser til alle disse kundene.

Forenkler nøkkelbruken


- Hvorfor selges fortsatt TrioVing System?

- Det er ikke slik at den eneste grunnen for å kjøpe et låssystem er for å beskytte nøklene mot kopiering. Det handler i like stor grad om å forenkle nøkkelbruken og kunne styre adgangen til dører i et bygg. Men vi informerer også kundene om fordelen ved patenterte produkter.

Informerer ikke om patentutløp

- De nyeste systemnøkkelproduktene dere tilbyr, deriblant TrioVing Twin og TrioVing DP, er altså patentert. Men når patentet går ut, vil også disse nøklene fritt kunne kopieres. Blir kunder av TrioVing Twin og DP informert om denne problemstillingen?

- Vi informerer ikke spesifikt om dette. Vi har ofte overlappende patenter og det kan i en del tilfeller være slik at vi gjennom produktets levetid legger inn en ny patent som forlenger beskyttelsen. Et låssystem som er 20 år gammelt vil i de fleste tilfeller uansett ha en redusert sikkerhet, grunnet mistede nøkler, slitasje, endring i bygningsmasse og bruk og så videre. Eldre låsesystemer bør derfor uansett vurderes utskiftet hvis man har høye sikkerhetskrav, sier Joakim Lindström.

Kilder: Bjørn Langlo, Joakim Lindström, produktsjef i TrioVings sylinder-avdeling, Foreningen Norske Låsesmeder, flere låsesmeder og låsesmed-mestre

Les også:

  • Hvilken lås skal jeg velge?