Svak vekst i boligbyggingen

Selv om det tilsynelatende flommer over av nybygg, er de nakne fakta at veksten i igangsatte nye boliger er på magre 2,6 prosent fra i fjor.

Oppsiktsvekkende

De oppsiktsvekkende tallene ble publisert i går av Statistisk sentralbyrå (SSB), og står i motstrid til hva man skulle tro, ut i fra veksten i boligprisene.

Foto: Per Ervland Foto: OBOS/Per Ervland
Foto: Per Ervland Foto: OBOS/Per Ervland Vis mer


Faktum er at det i april i år er igangsatt bygging av 13,4 prosent færre kvadratmeter bolig enn i april i fjor. Målt i antall nye boliger, viser tallene en nedgang på over 16 prosent.

Ser man første tertial under ett, viser tallene for igangsatte nybygg en svak økning fra i fjor.

Fra januar til april 2005 ble det igangsatt bygging av 1.242.300 kvadratmeter bolig, mens tilsvarende tall for samme periode i år er 1.274.000 kvadratmeter, en økning på 2,6 prosent.


Minste øker mest?

Økningen i antall igangsatte boenheter er imidlertid nesten dobbelt så høy som veksten målt i areal - hele 4,8 prosent har antall igangsatte boliger økt med. Dette kan tyde på at nybyggingen av små boligenheter øker mest.

Hele statistikken kan du lese her.

Et ganske annet bilde vises av nyoppføringen av næringsbygg.

Hittil i år er det igangsatt 1.159.300 kvadratmeter bruksareal til næringsbygninger, en økning på 11,3 prosent sammenlignet med perioden fra januar til april i fjor, melder SSB.