Studenter i boligkrise

Utdanningsinstitusjonene klarer bare å dekke 14 prosent av boligbehovet for sine studenter. Dette medfører at 120 000 studenter må leie/ kjøpe bolig i det private markedet.

For å bedre situasjonen på steder med sterkt press på boligmarkedet, foreslo den nylig avgåtte Jagland-regjeringen å øke bevilgningen til nye studentboliger i 1998 med 20 millioner kroner til 92 millioner kroner. Dette gir rom for om lag 450 nye studentboligenheter i 1998.

Tidligere velferdsansvarlig i Studentskipnaden i Oslo, Beate Andersen, var meget skuffet over dette. Universitetet i Oslo har et behov på 2000 - 3000 nye hybler for sine studenter, og de 450 må man dele med de andre studentsamskipnadene i landet. Den nye Sentrumsregjeringen sa i sin felles erklæring at de ville øke byggingen av studentboliger, men ikke med hvor mye.

Mangler penger

SIO har ikke selv midler til å investere i nye boliger, og er totalt avhengig av statlige bevilgninger. De kjemper også en innbitt kamp med kommunen, som ikke lenger er villig til å behandle SiO annerledes enn øvrige tilbydere i markedet når det gjelder tildeling av tomter til nybygg.

Det har vært diskutert å opprette et privat eiendoms selskap ( Eiendom AS ) for studentboligene, med markedspriser på utleieboligene. Beate Andersen mener dette er økonomisk uheldig for studentene, men innrømmer at dette kan være eneste muligheten for SIO til å innhente penger for nybygg.

Leiepriser til himmels.

Antall leietakere i det private leiemarkedet har fra 1988 til idag økt fra 200 000 til
300 000. Dette kan forklares med at det har blitt mer akseptert å leie enn å eie og at flere flytter på seg i Norge på grunn av endret arbeids og familiesituasjon.

I følge Peter Batta i Huseiernes Landsforbund har mindre skattefordeler på boliglån og høye offentlige avgifter ved å bo i egen bolig, vært med på å oppremse nybygging. Han ser heller ikke noe bedring i utleiemarkedet i årene fremover, og tror studenter går en tøff tid i møte.

Prisdempende tiltak

SiO understreker at studentboliger har en pris dempende betydning i markedet, og foreslår å overta og renovere gamle bygårder fra kommunen. Dette vil kommunen tjene på i form av de ressursene studentene legger ifra seg der de bor.

I tillegg oppfordrer de boligeiere til å tilrettelegge flere hybler eller leiligheter til utleie. Større tilbud kan dempe prisutviklingen, og redde leiemarkedet.