Strømmen spiser av rentekuttet

Går vinningen opp i spinningen?

Renta er på vei ned, og for deg med boliglån ser du sikkert på dette som gode nyheter. Men våre beregninger viser at en god del vil bli spist opp av strømregningene du har i vente.

En husholdning på fire med 1 million kroner i boliglån vil få 1.800 kroner mer å rutte med i 1. halvår 2009 dersom boliglånsrenta kuttes med 0,5 prosent. Men denne husholdningen kan også belage seg på å betale 1.225 kroner mer i strøm i den samme perioden.

Hvor mye strømregningen vil spise av de sparte renteutgiftene, avhenger selvsagt av størrelsen på boliglånet - og ikke minst - strømforbruket ditt. Vi har regnet litt på det.

Tror på rente på 3-tallet! Se NÅR

Rente vs strøm

Kutt i renta gir deg mer å rutte med, men vet du egentlig hvor mye? Nedenfor har vi derfor laget en tabell som viser hvor mye mer du vil ha på konto når lånet er betalt.

La oss si at du har et boliglån på 1 million kroner. Hvis banken din følger Norges Banks oppfordring og setter ned renta med ett prosentpoeng, tilsvarer dette 7.200 kroner mer i året etter skatt, eller 600 kroner i måneden om du vil.

Nedenfor ser du halvårsvirkningen av en renteøkning på henholdsvis et kvart, et halvt og et helt prosentpoeng for ulike lånebeløp.

Mulige besparelser renter neste halvår
GjeldEndring på 0,25 %Endring på 0,5 %Endring på 1 %
1 000 0009001 8003 600
1 500 0001 3502 7005 400
2 000 0001 8003 6007 200
2 500 0002 2504 5009 000
3 000 0002 7005 40010 800 • Har du spørsmål til denne utregningen? Da bør du lese denne saken
 • Lurer du på nøyaktig hvilket beløp som gjelder for deg? Finn ut med vår renteendringskalkulator
 • Renteutgiftene vil altså trolig gå ned fremover mot sommeren, men strømprisene vil sannsynligvis ha motsatt utvikling sammenlignet med tilsvarende halvår i fjor. Nord Pools statistikk viser at systemprisen fra januar til juni i fjor lå på 0,36 øre per kilowattime inkludert merverdiavgift. Forward-prisene hos Nord Pool viser derimot en pris på 0,46 øre per kilowattime i halvåret som kommer.

  Merutgifter til strøm neste halvår (Forutsatt at 60 prosent av det årlige strømforbruket brukes i januar til juni.)
  Årlig strømforbruk (kWh)Utgifter jan-juni 2008Utgifter jan.-juni 2009*Merutgifter neste halvår**
  15 0003 2554 174919
  20 0004 3405 5651 225
  25 0005 4246 9561 533
  *Anslag for perioden 1. januar - 1. juni 2009

  **Hvor mye mer du betaler neste halvår sammenlignet med tilsvarende halvår i fjor  Merk at dette bare er prisen for endringen i strømforbruket, ikke hva du faktisk vil betale når strømregningen kommer. Her kan du lese hvordan du tolker strømregningen din

  Sikre deg billig strøm

  Like mye som det er knyttet usikkerhet til rentebildet fremover, er det også knyttet usikkerhet til strømprisene. Forward-prisene gir bare en indikasjon på hva vi har i vente. I et historisk perspektiv er heller ikke 0,46 øre per kilowattime det verste vi har sett, men du kan ha mye å spare på å velge riktig strømleverandør.

  Her finner du den billigste strømmen!