Strømmen spiser av rentekuttet

Går vinningen opp i spinningen?

Renta er på vei ned, og for deg med boliglån ser du sikkert på dette som gode nyheter. Men våre beregninger viser at en god del vil bli spist opp av strømregningene du har i vente.

En husholdning på fire med 1 million kroner i boliglån vil få 1.800 kroner mer å rutte med i 1. halvår 2009 dersom boliglånsrenta kuttes med 0,5 prosent. Men denne husholdningen kan også belage seg på å betale 1.225 kroner mer i strøm i den samme perioden.

Hvor mye strømregningen vil spise av de sparte renteutgiftene, avhenger selvsagt av størrelsen på boliglånet - og ikke minst - strømforbruket ditt. Vi har regnet litt på det.

Tror på rente på 3-tallet! Se NÅR

Rente vs strøm

Kutt i renta gir deg mer å rutte med, men vet du egentlig hvor mye? Nedenfor har vi derfor laget en tabell som viser hvor mye mer du vil ha på konto når lånet er betalt.

La oss si at du har et boliglån på 1 million kroner. Hvis banken din følger Norges Banks oppfordring og setter ned renta med ett prosentpoeng, tilsvarer dette 7.200 kroner mer i året etter skatt, eller 600 kroner i måneden om du vil.

Nedenfor ser du halvårsvirkningen av en renteøkning på henholdsvis et kvart, et halvt og et helt prosentpoeng for ulike lånebeløp.

Mulige besparelser renter neste halvår
GjeldEndring på 0,25 %Endring på 0,5 %Endring på 1 %
1 000 0009001 8003 600
1 500 0001 3502 7005 400
2 000 0001 8003 6007 200
2 500 0002 2504 5009 000
3 000 0002 7005 40010 800