Straff for å bruke andre meglere

- Tromsø Boligbyggelag opptrer konkurransevridende, mener Ivar Nerdal, leder av Notar Eiendom i Tromsø.

Nerdal reagerer sterkt på at TBBL krever et ekstra "gebyr" fra eiere av TBBL-leiligheter som vil selge leiligheten gjennom andre meglere enn TBBL. Hele 7.120 kroner skal TBBL ha.

Det koster å selge borettslagsleiligheter i Tromsø. Vis mer

- På denne måten prøver de å stenge oss ute fra markedet for borettslagsleiligheter. TBBL sier til selgerne at det ikke har noen hensikt å velge Notar, siden de uansett er nødt til å betale disse tusenlappene til TBBL, sier Nerdal.

Ergo må Tromsø-væringene ikke bare betale rundt 50.000 kroner til megleren, men 7.000 kroner i tillegg fordi de er så uheldig å eie en TBBL-leilighet.

Tidligere monopol

Tromsø Boligbyggelag hadde tidligere monopol på salg av borettslagsleiligheter i Tromsø. Monopolet ble fjernet 1. januar 2000.

Når en eiendomsmegler skal selge boligen din, er han lovpålagt å innhente informasjon fra forretningsfører/borettslag.

Forretningsførerne skal ha betalt for å gi fra seg informasjonen, og kostnaden faller på deg som skal selge boligen. Som regel betaler du 2 - 3.000 kroner - mot drøyt 7.000 kroner i Tromsø - der TBBL er forretningsfører.

Flere liknende saker

Notar i Tromsø har tatt saken opp med Konkurransetilsynet. Der får de en forbeholden støtte.

- Slike gebyrer kan være konkurransevridende, men siden saken er under behandling kan jeg ikke si om det er tilfellet i denne saken. Vi har for tida fire-fem saker hvor disse gebyrene er stridens kjerne. Det vi vurderer er om de begrenser "virksom konkurranse", forteller seksjonsleder Lise Sandsbråten i Konkurransetilsynet.

Sandsbråten understreker at disse gebyrene per i dag ikke er ulovlige. Konkurransetilsynet kan enten innføre et forbud mot gebyrene, akseptere bruken av dem eller gi tillatelse på gitte vilkår. En avgjørelse faller i løpet av høsten.

Markedsføring

I Tromsø Boligbyggelag mener de gebyret er fundert på faktiske utgifter.

- Lov om borettslag pålegger oss å annonsere forkjøpsretten på en bolig. Dette gjør vi i avisene her i byen, og det koster penger, sier salgssjef Bjørn Bjørnstad i Tromsø Boligbyggelag.

Bjørnstad mener det er naturlig å ta dette gebyret fra de som selger boligen hos konkurrentene.

- De må betale det samme som en boligselger betaler for at vi skal selge leiligheten, altså en markedspakke på 5.500 kroner pluss 1620 kroner i forretningsfører-avgifter, forteller Bjørnstad.

- Men det kan da ikke koste 5.500 kroner å annonsere forkjøpsretten i avisene?

- Vi er pålagt å gjøre våre medlemmer oppmerksomme på forkjøpsretten på en ordentlig måte. Dessuten er meglerne avhengige av å innhente den lovpålagte informasjonen hos oss som forretningsfører, sier Bjørnstad.

- Utnytter dere ikke en monopolsituasjon her?

- Vi ivaretar i stedet interessene til medlemmene våre, sier Bjørn Bjørnstad.

Men de er billigere

Prisen for å selge en leilighet gjennom Tromsø Boligbyggelag er betraktelig lavere enn hos andre meglere i området.

TBBL tar bare 2,0 prosent i meglerprovisjon og du betaler ikke noe ekstra for avisannonsering av leiligheten.

Totalprisen for en 3-roms leilighet kommer gjerne opp i rundt 20.000 kroner - mindre enn halvparten enn hos konkurrentene.