Størrelsen ER viktig

BOLIG: Mange boligkjøpere føler seg lurt når de oppdager at boligen er mindre enn de trodde. Første bud for å vite hva du kjøper er å vite forskjellene på brutto- og boligareal, og hvordan kvadratmeterprisen regnes ut.

- Vi kan lyve med ti prosent

  1. Størrelsen ER viktig

Eiendomsmeglerne er pliktige til å oppgi boligarealet i all markedsføring. I så godt som alle boligannonser opereres det med to arealbegreper; bruttoareal (bta) og boligareal (boa). Skal du kjøpe eller selge bolig, kan du like gjerne lære deg innholdet i de to begrepene først som sist.

  • Bruttoarealet er arealet av hele boligen, inkludert boder og kjellerrom som ikke deles med andre boliger. Terrasser, balkonger og eventuelle fellesdeler i flermannsboliger regnes ikke inn i bruttoarealet. Det vil si at felles boder, trappeoppgang og felles vaskerom ikke regnes med. Når bruttoarealet måles inkluderes ytterveggen. Dersom boligen har vegger mot naboleilighet eller fellesrom, måles bruttoarealet til midt i disse veggene.

  • Boligarealet eller boflaten kan beskrives som den delen av boligen du kan bruke til å bo i. Boligarealet inkluderer boligens rom målt innvendig. Uinnredete rom, fellesrom, felles garasje og boder regnes ikke med. Takhøyden i boligen har også betydning for utregning av boligarealet. For at kvadratmeterne målt på gulvnivå skal gi full uttelling, må taket være minst 1,90 meter eller mer. I noen tilfeller blir boligarealet kalt nettoareal.

Det er med andre ord boligarealet som sier mest om hvor mye plass du får i leiligheten eller huset du kjøper. Når kvadratmeterprisen for en bolig skal regnes ut, er det også boligarealet som legges til grunn.

Kilde til diskusjon

I tillegg til boligareal og bruttoareal snakker noen meglere om grunnflate og bruksareal. Grunnflaten måles på utsiden av grunnmuren, men inkluderer ikke terrasser, balkonger eller utvendige trapper.
Bruksarealet inkluderer alle rom i boligen, også boder og rom uten innredning. Men i motsetning til bruttoarealet måles bruksarealet mot innsiden av veggene.

Takstmann Erling Nordgreen er nøye på målingen av boligen før han setter takst.
- Størrelsen på boligen er ofte kilde til diskusjon etter salget. Som takstmann er det er derfor veldig viktig å være nøye med målingen. Jeg bruker nesten alltid å måle opp størrelsen selv, sier Nordgreen.