Nybygg og full rehabilitering: Feil kan likevel oppstå
Nybygg og full rehabilitering: Feil kan likevel oppståVis mer

Større usikkerhet ved kjøp av borettslagsleilighet

Kjøper du nye borettslags- eller andelsleilighet er du i praksis ikke like godt sikret som ved kjøp av selveierboliger.

Skader som følge av konstruksjonsfeil og skjulte mangler er dessverre ganske vanlig også i tilknytning til nyoppførte boliger. Og kjøper du bolig med slike mangler kan reparasjon av skader fort koste deg titusenvis av kroner. Både baderom, tak og drenering er områder der mangler medfører stort skadepotensial og kostbare reparasjoner.

Sikret

Kjøper du en ny selveierbolig, er du sikret fem års reklamasjonsrett gjennom Lov om bustadsoppføring, en lov som kom i fjor og som vi har omtalt nærmere 747 TARGET="_top">her. Loven dekker boliger som er kjøpt før de er ferdig oppført, eller totalrenovering av selveierboliger. I følge Forbrukerrådet gir loven deg i praksis et meget godt rettsvern mot skjulte feil og konstruksjonsmangler.

Ikke sikret

Loven gjelder imidlertid kun ved nye selveierboliger og selveide fritidsboliger. Inngår du avtale om å kjøpe andels- og borettslagsleiligheter før de er ferdig oppført, er du kun dekket gjennom kjøpsloven. Også her skal du i teorien være sikret fem års reklamasjonsfrist. Men i praksis viser det seg at du ikke er like godt sikret som de som kjøper nye selveierboliger.

Ønsker reviderte regler

Forbrukerrådet ønsker seg derfor et bedre forbrukervern for kjøpere av borettslagsleiligheter. Snart skal borettslagslovgivningen revideres. Der vil det være mulig å innføre regler som kan gi kjøpere av nye borettslagsleiligheter bedre sikkerhet enn de har per i dag.

Men inntil dette skjer er du prisgitt de avtaler som inngås mellom entreprenør og borettslag. Da vil du som regel stille sterkere om leiligheten hører til et sterkt borettslag. Selv om det formelle rettsvernet er svakt, vil sterke boligbyggelag ha langt større mulighet til å presse leverandørene til innrømmelser og utbedringer enn små og ressurssvake borettslag.