<b>KONTROLL AV GASSOVNER:</b> Det er slike ovner som skal testes: gassvarmeovner med el-tilkobling. Foto: DSB
KONTROLL AV GASSOVNER: Det er slike ovner som skal testes: gassvarmeovner med el-tilkobling. Foto: DSBVis mer

Storkontroll av gassvarmeovner

Flyttbare gassovner skal under lupen. Sikkerhetsmyndighetene samler inn ovner for kontroll.

Sikkerhetsmyndighetene i Norge, Danmark, Sverige og Finland er i gang med en stor fellesnordisk kontroll av kombinerte elektrisitets- og gassvarmeovner.

Det er Sikkerhedsstyrelsen i Danmark som skal lede kontrollen. Sikkerhedsstyrelsen er den danske motparten til det norske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DSB har sjekket det norske markedet

– Vi har vært på markedskontroll, både fysisk ute i butikkene og nettbutikker. Da fant vi tre ovner ute i butikkene, og alle blir sendt til Danmark for testing. Mye av prosjektet går ut på å se om det er mange av ovnene som selges under samme navn, sier Steinar Tegneby, senioringeniør i avdeling for produkter og forbrukertjenester i DSB, til DinSide.

Han understreker at det ikke er snakk om en komplett test av ovnene, men at det vil fokuseres på de to områdene der man mener det er størst risiko: Faren for kullosforgiftning og faren for elektrisk støt, at man lett kan berøre de elektriske delene bak i ovnen.

Tegneby forteller at det har vært en svært alvorlig nesten-ulykke med en slik ovn i Norge.

– Vi hadde en lik ovn på en hytte for ikke så lenge siden, det var på en 80 kvadratmeter stor hytte med takhøyde helt opp til mønet, hvor de to som var på hytta nesten omkom, forteller Tegneby til DinSide.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Faren er at ovner som blir stående uten at de blir støvsuget og rengjort, tetter seg med støv, og det kan bli kullosforgiftning, fortenner Tegneby.

Ifølge DSB vil en gassovn som slipper avgassene rett ut i et rom uten ventilasjon kunne gi katastrofale følger etter kort tid, spesielt dersom den benyttes i et lite rom. Det samme vil kunne skje ved støv i luftinntaket til dysa før brenneren.

Du bør derfor kontrollere og rengjøre denne delen av gassovnen, og det uavhenging om den finnes på et gassdrevet kjøleskap, en vannvarmer eller en gassovn.

Dysen kan rengjøres ved å blåse kraftig eller støvsuge. Før gassapparatet tas i bruk bør du også sjekke at slanger og koblinger er tette, og at regulatoren er skikkelig festet til propanflasken.

Testes for kullosforgiftning og elektrisk støt

Det er flyttbare gassovner med el-tilkobling som skal testes. Ifølge Sikkerhedsstyrelsen er disse i en høyere risikoklasse enn gassovnene uten elektrisitets-tilslutning. Dette er en forholdsvis ny type ovner, og sikkerhetsmyndighetene håper med dette å skaffe seg mer kunnskap om slike gassvarmeovner.


– I en konkret sak ble gassvarmeovnen trukket tilbake fra markedet, og vi vil på bakgrunn av det undersøke om det generelt er sikkerhetsmessige problemer med denne typen ovner, sier Mette Cramon, kommunikasjonskonsulent i Sikkerhedsstyrelsen i en pressemelding.

Flyttbare gassapparater for innendørs bruk må bare brukes under oppsyn og i godt ventilerte rom. Apparatene bør plasseres minst én meter fra brennbart materiale, og slike apparater må ikke brukes i rom der mennesker sover.

Gass og lavspenning

Disse kombinasjonsovnene med både gass og elektrisk tilkobling og vifte, skiller seg fra de rene gassvarmeovnene ved at de må oppfylle både gassapparatdirektivet og lavspenningsdirektivet.

– Det er endel av disse ovnene som ikke er merket riktig. Derfor blir også dokumentasjoen undersøkt nærmere. Noen av disse ovnene er også vanskelige å gjenkjenne og identifisere, og de kan være vanskelige å identifisere i forhold til sertifikater. Ofte kan det være grunn til å lure på om det er samme produkt, og da har vi mulighet til å overprøve det ved å sende det til testing som vi gjør nå, forteller Tegneby til DinSide.

Alt utstyr som er beregnet for gass skal være CE-merket og ha bruker- og vedlikeholdsveiledning på norsk.

– Vi vil sende inn de ovnene vi har samlet inn i løpet av denne og neste uke, og vi har også sendt bilder av noen andre. De sendes til DBI i Danmark, som skal tester dem, sier Tegneby.

Sikkerhedsstyrelsen forventer å ha resultatene av kontrollen klare i slutten av tredje kvartal 2012.