Steg mest nordpå

Boligprisene steg ikke mest i Oslo siste år. Størst var prishoppet i Nord-Norge foruten Tromsø.


Prisene nordpå økte med hele 22 prosent fra januar 2003 til januar 2004.

Dette ifølge statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund og Econ.

I Tromsø økte prisene med friske 17 prosent. Snittet for landsdelen er 19 prosent siste 12 måneder.

Økning

Siste måned gikk prisene opp med fem prosent i Nord-Norge. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet på 4,3 prosent.

Også i Trøndelag har prisveksten vært formidabel. I fylket utenom Trondheim spratt prisene opp med 20 prosent siste år.

Til sammenlikning økte prisene med fem prosent i Oslo og 11 prosent i Akershus siste 12 måneder.

Se prisutviklingen i alle deler av landet