Staten tjener 1900 kroner per tinglysing

I forrige ukes budsjettavtale, ble regjeringspartiene og Arbeiderpartiet enige om ytterligere melking av tinglysingstjenesten. Inntektene er nå tyve ganger selvkost.

Staten tjener 1900 kroner per tinglysing

  1. Se alle gebyrene


Det er nå flertall på stortinget for regjeringens forslag om å øke rettsgebyret til 800 kroner fra første juli i år. Tinglysingsgebyret er 2,5 ganger rettsgebyret, og økes dermed fra dagens 1850 til runde 2000 kroner.

Og ikke nok med det - prisen for å få domstolene til å behandle et dødsbo i arveoppgjøret eller et felleseiebo i skilsmissen øker til 20.000 kroner. Her kan du se de nye prisene for å få behandlet en sak i retten, gjeldende fra første juli.

Skal dekke selvkost

Den vanlige begrunnelsen for å kreve gebyrer for offentlige tjenester er at de koster penger. Derfor er det også alminnelig å skille mellom gebyrer - som skal gå til å dekke kostnader - og avgifter - som skal gi inntekter til det offentlige. I mars gikk Senterpartiet inn for å redusere tinglysingsgebyret til selvkost. Vår vurdering den gangen var at dette ville redusere statsinntektene med anslagsvis en milliard kroner i året - så stor er nemlig statens fortjeneste av tinglysingene.

En tinglysing koster nemlig omtrent en hundrelapp. Dette kan vi også utlede fra Stortingsmelding nr. 23 (2000 - 2001), hvor vi leser at antall tinglyste dokumenter i fast eiendom var i 1997 på 882 989, i 1998 var antallet redusert til 848 023 mens det i 1999 igjen steg til 867 917.

I gjennomsnitt skjer det altså omtrent 865.000 tinglysinger hvert år.

Etter stortingsmeldingen besluttet stortinget at tinglysing i fast eiendom skal overføres fra domstolene til Statens kartverk, og sentraliseres til hovedkontoret i Hønefoss. Overføringen er i gang i år. Det ligger nemlig gevinster i å flytte tinglysingsoppgavene ut av domstolene.

Selvkost: en hundrelapp

Driftsutgiftene for tinglysingsoppgavene er anslått til omlag 90 mill. kroner årlig inkludert lønn, drift og husleie for personalet og drift av systemet ved domstolene. Etter full omlegging til Statens kartverk antas de årlige driftsutgiftene å ligge på cirka 50 mill. kroner. I overgangsperioden fra overføring av oppgavene til det er oppnådd full effektivisering (2007) anslås årlige driftsutgifter til 60-70 mill. kr.

Bruker vi det høyeste og laveste av disse kostnadsanslagene, blir selvkost for en tinglysing ved domstolene (i dag) på 104 kroner, og hos Statens kartverk i 2007 58 kroner.

Når gebyret nå økes til 2000 kroner, betyr dette at statskassens fortjeneste blir 1.900 kroner for hver tinglysing som gjøres fra 1. juli. Hvis gebyret ikke endres, vil fortjenesten øke ytterligere hvert år fram til 2007.