Store nedbørsmengder øker skredfaren. Nå vil NVE kartlegge hvor faren er størst.  Foto: Angela Jeu
Store nedbørsmengder øker skredfaren. Nå vil NVE kartlegge hvor faren er størst. Foto: Angela JeuVis mer

Står huset ditt trygt?

Norges vassdrags- og energidirektorat skal kartlegge hvor skredfaren er størst.

Tidenes våteste juni. En sommer preget av fem- og tiårsflommer har fått alvorlige følger for en rekke norske boligeiere. Oversvømte kjellere og vannskader er én ting, men flere har også opplevd marerittet: at bakken forsvinner under grunnmuren.

Nå ønsker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å kartlegge de mest utsatte områdene for å få avdekket eventuell skredfare. Den første i sitt slag i Norge.

- Grundig kartlegging av skredfare i Norge er avgjørende for å sikre liv og eiendom, sier vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i en pressemelding.

- Denne planen danner grunnlag for prioriteringer for innsatsen i skredkartlegging i årene framover. Den viser hvor arbeidet med å utarbeide gode farekart til bruk i arealplanlegging og sikringsarbeid bør begynne, sier Sanderud.

Er området der du bor på listen over spesielt utsatte steder? Sjekk i NVEs plan for skredfarekartlegging; fra side 53.

Rammet av flom? Her er sjekklisten

Mer enn annen hver kommune skal kartlegges

Skredfaren er avhengig av grunnen, men det er ikke sikkert at boligen din er sikret selv om den står boltet, bastet og bundet til fast grunn. Kartleggingen skal dekke alle typer skred; Steinsprang og steinskred, fjellskred, jordskred, skred som følge av flom, kvikkleireskred og snøskred.


Deler av landet er allerede delvis kartlagt, men i tillegg skal en rekke nye områder prioriteres. For jordskred, steinsprang og snøskred er det utarbeidet prioriteringslister på kommunenivå. Mer enn halvparten av landets kommuner er omfattet av planen.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Når NVE kartlegger skredfare retter vi først og fremst oppmerksomheten mot eksisterende bebyggelse. Ved prioritering mellom områder er det lagt vekt på hvor det bor og oppholder seg mennesker, sier Sanderud.

Han understreker at dette ikke nødvendigvis betyr at det er skredfare i de aktuelle kommunene, men at de ønsker å undersøke om det kan være det. Og arbeidet vil ta tid.

Planen er utarbeidet av NVE i samarbeid med Norges geologiske undersøkelse (NGU), med innspill fra 330 kommuner, sju fylkeskommuner og alle landets fylkesmenn.

Les også: Her kan du sjekke om det er fare for farlig mye radon der du bor